Få lokaler står tomma i Västervik

Är butiksdöden kommen för Västervik?

8 juli 2019 13:00

Många trodde att expanderingen av butiksytor uppe vid Ljungheden skulle slå hårt mot den lokala handeln men idag säger flera hyresvärdar att de nästan inte har några tomma lokaler i centrum.

– I Västervik så finns det inget köpcentrum vid stadens utkant för mindre butiker att flytta ut till. Detta har hjälpt företagare i stadskärnan och på sikt sett till så att stadskärnan inte har dött ut, säger Pernilla Lindved hos Capere Fastigheter.

Trots att de flesta lokaler idag är fyllda av verksamheter så har det blivit allt svårare att hitta seriösa hyresgäster till företagslokaler i centrum.

– Vi ser en liknande utveckling i hela Sverige och även fast alla våra lokaler står fulla så har läget förändrats. I dag är hyrestagarna mer för korta hyreskontrakt samtidigt som omförhandlingar av de kontrakt som är skrivna blir mer vanliga, säger Marie Åberg hos Roséns Fastigheter.

Johan Sandberg hos Sandbergsfastigheter tror att den framtida stadskärnan i Västervik kan komma att se annorlunda ut då det allmänt talas om att detaljhandeln blir allt mer internetbaserad. De stora klädesföretagen minskar sin fysiska närvaro så i digitaliseringens fotspår kan det öppnas upp för att de centrumnära lokalerna istället fylls av tjänsteföretag, såsom frisörer eller caféer.

– Västervik har ett bra läge med en vacker stadskärna samtidigt som det görs mycket i staden för uppmuntra handel. Något som däremot motarbetar stadens utveckling är de dåliga kommunikationsmöjligheterna till och från Västervik, säger Johan Sandberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Preusse

Ämnen du kan följa