Domstol höjde tomträttsavgäld

Året börjar dåligt för en villaägare i Västervik.

15 januari 2017 19:40

Hans hus är byggt på ofri grund. Det vill säga han äger huset, som ligger på kommunal mark. I somras vann han seger mot kommunen om hur stor hyran, tomträttsavgälden, för marken ska vara.

Villaägaren menade att kommunen haft ett märkligt sätt att räkna fram vad som är en rimlig avgäld. Kommunen ville ta ut 9 408 kronor om året. Husägaren föreslog 6 800 kronor som en rimlig avgäld, och fick åtminstone delvis rätt av mark- och miljödomstolen. Avgälden sattes ner till 7 960 kronor.

Kommunen överklagade utslaget till mark- och miljööverdomstolen, som ger kommunen rätt. Anledningen är bland annat att kommunen i sin beräkning använt siffror av färskare datum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa