"Det kan äventyra vikarierekrytering"

Hur hanterar vi bäst att handikappomsorgen gör miljonunderskott? Frågan splittrade Västerviks politiker.

18 juni 2019 10:07

Ökade kostnader för särskilt boende, daglig verksamhet, boendestöd och assistansärenden har gjort det svårt för kommunens omsorg om funktionshindrade att få ekonomin att gå ihop under en längre tid.

I kommunens delårsrapport skriver socialförvaltningen att man försökt att pressa kostnaderna, men att man ändå ser ut att göra ett underskott på 7,3 miljoner kronor. Därför vände sig socialnämnden till kommunfullmäktige och bad att få ta sju miljoner kronor ur den så kallade resultatsutjämningsfonden. I fonden finns pengar från överskott som socialnämnden gjort tidigare år.

S, C, L, SV, V och MP ställde sig positiva till ett uttag.

M, SD och KD däremot var kritiska.

Jon Sjölander (M) sade att tillskott av det här slaget inte är en långsiktig lösning för en verksamhet som inte får ekonomin att gå ihop:

- Det finns 16 miljoner kronor i fonden. Tar man sju miljoner så är det mindre än tio miljoner kvar. Då tar det inte lång tid innan festen är slut.

Tillskottet försvarades av bland andra Conny Tyrberg (C) som menade att om man inte kunde lösa situationen med ett tillskott kunde effekterna för socialnämndens verksamhet bli allvarliga. Enligt kommunens riktlinjer ska en förvaltning som märker att man går mot underskott snarast vidta åtgärder. En åtgärd som nämns är anställningsstopp.

– Ett anställningsstopp vore olyckligt. Inte minst nu inför sommaren då vi behöver vikarier, sade Tyrberg.

Tillskottet på sju miljoner godkändes av fullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa