Diabeteskonsult finns redan i dag i Region Jönköping. Där är tanken att diabeteskonsulenten ska fungera som en länk mellan sjukvård, förskola och skola och det tycker Liberalerna borde införas i Kalmar län också.

– Diabeteskonsulenter är något som vi förordar både i Tjustbygdens diabetesförening och på riksnivå, säger Karin Oscarsson, ordförande i Tjustbygdens diabetesförening.

Västerviksbon Mikael Wikström, som både är aktiv i Tjustbygdens diabetesförening samt förälder till sexårige Charlie, är också positiv till förslaget.

Artikelbild

| Pierre Edström, oppositionsråd, Liberalerna.

– Charlie ska börja förskoleklass till hösten och vi vet ännu inte om resurspersonen som är med honom på förskolan får följa med till skolan i höst, säger han.

Mikael Wikström berättar han och hans fru Maria har fått ta mycket ansvar varje gång en ny resursperson som ska hjälpa Charlie på förskolan ska "skolas in".

– Vi har tagit ledig ungefär en vecka varje gång. Det får vi göra på egen tid. Vi får ta föräldraledigt eller semester, säger han och berättar att det inte är tillåtet att ta tillfällig föräldrapenning dessa dagar.

Därför hoppas Mikael Wikström att en diabeteskonsulent kan hjälpa till med detta.

– En diabeteskonsulent skulle kunna lägga upp ramarna.

Som det är nu blir det i praktiken föräldrarna som får fungera som länk mellan förskola, skola och vården, enligt Mikael Wikström.

Pierre Edström, oppositionslandstingsråd för Liberalerna, berättar att han och hans partikamrater har träffat personal på barnkliniken.

– Det finns ett behov. Personalen jobbar redan i dag med detta, men det finns ingen naturligt avsatt tid, säger han.

Pierre Edström tänker sig att diabeteskonsulenten bland annat ska åka ut i skolor och förskolor och kanske besöka föreningar. Diabeteskonsulenten skulle också kunna samla föräldrar till barn som har diabetes för information och samtal.

– Var händer till exempel om ett barn får en insulinkänning under en fotbollsmatch? Det är inte alla föreningsledare som vet vad man gör då. Det här kan öka möjligheterna för barn med diabetes att delta i olika verksamheter, säger Pierre Edström.

Mona Wiman, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar på Västerviks kommun, är också positiv till förslaget.

– Det är positivt att ha en länk mellan vården och skolan. Det skulle underlätta för barn, föräldrar och lärare, menar hon.