De rödgröna visar sina färger

Prioriterade frågor för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet under de kommande fyra åren kommer bland andra att vara ökad livskvalitet, nytt hållbarhetsarbete, bättre förutsättningar för näringsliv och tillväxt.

14 december 2018 19:00

Högt upp på listan står också arbetet med att förnya arbetssättet och skapa förutsättningar för en bred politisk förankring i de beslut som tas.

– Vi har en ny politisk situation i Västervik och vi måste arbeta med hur vi ska organisera oss, säger Conny Tyrberg (C).

– Den nya situationen kräver ett nytt arbetssätt, säger Anna Bodjo (MP).

– Här är det viktigt att alla partier är med och resonerar, säger Dan Nilsson (S).

Med livskvalitet menar de tre partierna både kvalitet för kommunens invånare och företagare, men också för de som är här på besök.

Partierna vill prioritera en ny simhall, och hela området kring Bökensved och sätta ökad fokus på kulturen.

Ett stort område är också personalfrågan.

– Vi har stora rekryteringsbehov under de kommande åren, framför allt inom barn- och utbildning och socialförvaltningen, säger Conny Tyrberg.

– När det gäller personalfrågor har vi en referensgrupp och det är något vi vill utveckla vidare och bilda ett arbetsgivarutskott.

– Vi vill bli Sveriges bästa arbetsgivare för Sveriges viktigaste jobb, säger Dan Nilsson.

På agendan finns också arbete med hållbarhet, samt näringsliv och tillväxt. Här vill partierna bland annat se till att miljöarbetet i de kommunala verksamheterna och bolagen ska följas upp kontinuerligt och att andelen fossilfria fordon ökar. De vill också arbeta för en förbättrad dialog med näringslivet och ta fram ett bredare underlag för förbättringar av väg 35.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Persdotter

Ämnen du kan följa