De kämpar för att hitta vikarier

Trycket på ambulanspersonal i Västervik är stort. Ordinarie personal kommer förmodligen behöva täcka upp under semesterperioden.

20 februari 2016 08:00

Rekryteringen av sommarvikarier är på gång för fullt, men det är besvärligt att hitta personer med rätt kvalifikationer. Ambulanschef Melker Engström berättar att de gör allt för att planera för en bra semesterledighet. Men ordinarie personal måste troligtvis täcka upp en del. Det är alltid två personal i en ambulans och i Västervik är det 24 personer anställda för att klara behovet av utryckningar.

– Vi har lojala kollegor som kan tänka sig att jobba extra. Det fordras god planering och jag tror det kommer att lösa sig.

Vid semestertider halveras den ordinarie personalstyrkan vilket naturligtvis ställer krav på både fast personal och vikarier. Det är svårt, men inte omöjligt, att hitta personer med rätt kompetens.

– Vi har hittills aldrig behövt ställa en ambulans en dag eller ens en timme och det är vi stolta över, säger ambulanschef Melker Engström.

Många tycks tro att det är orimliga fysiska krav på ambulanspersonal.

– Jag vill poängtera att det är fullt möjligt att klara kraven. De som ska anställas gör fystest, men kraven är rimliga, säger Melker Engström.

I en ambulans måste det alltid vara en erfaren personal som kan köra med blåljus. Det är aldrig så att det är två vikarier som rycker ut.

Rekryteringen sker via annonsering och även genom olika arrangemang som riktar sig till yrkesverksamma och studerande.

– Om en månad kommer vi ha öppet hus. Det är ett bra tillfälle att komma och prata med oss och se med egna ögon hur det fungerar. Det är vid öppet hus som många har insett att det inte är så svårt som det kan verka, säger Melker Engström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!