Församlingen är en del av trossamfundet Pingst, som det numera heter. Pingst är i sin tur riksorganisation för Pingströrelsen i Sverige.

När församlingen i Västervik bildades i juni 1919 var det från början med 30 män och kvinnor som medlemmar.

I dag är antalet medlemmar nästan 200, varav de flesta är bosatta i Västervik. Av dem är cirka 50 aktiva. Men det är också en hel del icke-medlemmar som deltar i församlingens verksamhet.

Vi träffar några av de engagerade i samband med en städdag inför jubileet. Det är Göran Juthe, medlem sedan 1956; Roland Nilsson, före detta pastor; Per Bäckström, ordförande, och Charlotta Bäckman, ledare.

De berättar att firandet kommer att pågå under såväl lördagen som söndagen den 14 och 15 september. På lördagskvällen blir det först en jubileumsmiddag i kyrksalen, som man får anmäla sig till. Pastor Tomas Sjödin, från Smyrnakyrkan i Göteborg, medverkar.

Charlotta säger att middagen är öppen för alla som har en relation till Pingstförsamlingen, från gammalt eller nytt.

Förutom middag blir det sång från de gångna decennierna.

På söndagen blir det ett mer publikt firande, först i Stadsparken, där det kommer att finnas en hoppborg för barnen. Tomas Sjödin predikar från scenen och församlingens medlemmar dansar och sjunger.

Vid lunchtid blir det sedan tårtbuffé i Pingstkyrkan, som ligger på Östra Kyrkogatan i Västervik, för alla som vill vara med och fira.

När medlemmarna ska jämföra hur det är i församlingen nu, jämfört med förr, är det mycket som återkommer. Till exempel det sociala arbetet. På senare år har de jobbat mycket med integration.

– Kyrkan får följa det som händer i samhället, säger Charlotta.

LP-kontakten finns kvar, men drivs nu av frivilliga krafter. Sedan finns det också medlemmar som besöker fängelset. En av dem är Roland Nilsson.

– Vi besöker fyra avdelningar, en varje vecka. Vi har sång och musik och nybakade bullar. Sedan berättar vi om vår tro och om Jesus. Vi vill väcka hopp, säger han.

På senare år har det blivit mer ekumeniskt samarbete, alltså med andra kyrkor. Bland annat en konferens.

– Gemensamma satsningar är roliga, säger Charlotta.

Församlingen har dessutom återkommande middagskvällar, som går under namnet "Eat and meet", äta och mötas. Där är det både svenskar och nysvenskar som lagar mat ihop.