Cancercentrum och satsningar på personalen

Vårdval för BUP, större satsningar på den egna personalen och ett cancercentrum i Västervik. Det är några av de punkter som M&KD-alliansen föreslår i sina budgetriktlinjer.

12 juni 2019 05:00

Enligt den senaste prognosen kommer Region Kalmar gå back med 128 miljoner kronor under 2019. Kraftiga kostnadsökningar och sämre skatteintäkter gör att den nya regionens första år kan bli problematiskt rent ekonomiskt.

– Vi har utgått efter den verklighet som hela offentliga Sverige står inför. Tillväxten har börjat vika och vi står på tröskeln till lågkonjunktur. Vi kommer att ha en sämre befolkningsutveckling i regionen och det leder till mindre skatteintäkter. Vi står inför en jätteutmaning och vi i M&KD-alliansen är kraftigt emot en skattehöjning. Där vill vi vara jättetydliga, det ska vändas på varenda sten innan vi hamnar där, säger oppositionsrådet Malin Sjölander (M).

I M&KD-alliansens budgetlinjer för 2020 – 2022 vill man bland annat satsa mer på den egna personalen för att få ner kostnaden för hyrpersonal. Man föreslår både en trohetsbonus för lång och trogen tjänst samt landsbygdstillägg.

– De ökade hyrkostnaderna är ett symptom på att något inte stämmer. Våra medarbetare är den viktigaste resursen och utan dem stannar allting. Vi måste göra rätt prioriteringar och i slutändan handlar det om att göra vårdyrket mer attraktivt. Personalen måste känna att vi satsar på löner, arbetsmiljö, delaktighet och vidareutbildning, säger oppositionsrådet Jimmy Loord (KD).

Man vill också skapa ett vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin samt skapa cancercentrum i både Västervik och Kalmar.

– Vi vill utveckla och stärka onkologin i länet. I dag får alla åka till Kalmar och det är viktigt att våga satsa på behandlingsenheten och lokalerna i Västervik, säger Loord.

– Köerna till BUP är orimligt långa. Den psykiska ohälsan bland unga växer och det måste vi ta oss ann på ett bättre sätt. Vår grannregion Östergötland införde för några år sedan ett vårdval och släpper in privata aktörer för barn- och ungdomspsykiatrin. Min bild är att det har fungerat väldigt bra.

Malin Sjölander nämner också förslag om att slå ihop flera administativa enheter för att minska kostnaderna.

– Det måste finnas effektiviseringar att göra där. Ett djärvt förslag vi lägger är att slå ihop utvecklingsenheten och IT-enheten. Båda håller på med utveckling i två ändar och de skulle kanske kunna hitta spännande samarbeten om man jobbade närmare varandra, säger hon.

Vilka negativa konsekvenser finns det med att slå ihop dessa enheter?

– Vi har inte utrett det, men vi måste vända på stenar och se över vad som går att effektivisera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Filip Gustafsson

Ämnen du kan följa