Båtklubbarna bemöter miljökritiken

En rapport från Havsmiljöinstitutet visar att fritidsbåtar har negativa effekter på havsmiljön. Bland Västerviks båtklubbar försöker man arbeta hållbart men en del är kritiska till vissa lösningar.

22 juli 2019 18:00

I sin rapport konstaterar Havsmiljöinstitutet bland annat att användningen av fritidsbåtar innebär betydande utsläpp av giftiga ämnen från båtbottenfärger och förbränningsmotorer. Därtill störs havsdjuren av undervattenbuller från båtarnas motorer. Enligt de båtklubbar vi har pratat med i Västerviks kommun, försöker somliga arbeta miljövänligt. De arbetar inom det befintliga regelverk som finns för godkända båtbottenfärger och tar hand om spilloljan och båtbatterierna på ett hållbart sätt. Sedan ett år tillbaka finns även ett samarbete mellan några av båtklubbarna: Båtrådet.

–  Vi ville dels ha ett informationsutbyte, dels fungera som en remissinstans för ett mer miljövänligt båttrafikerande i kommunen. Hittills har dialogen varit god, säger Båtrådets talesperson Ulf Andersson.

Några båtklubbar har tagit del av rapporten och har satt in åtgärder. Hos Bullerby båtklubb arbetas det mot utsläpp av giftiga båtbottenfärger.

– Vi använder oss av markberedda spolarplattor med silduk. Vi spolar alltid av våra båtar efter att vi tagit upp dem från vattnet och fångar på så sätt upp färgresterna från båtarna, säger Anders Kühner från föreningen.

Enligt Christer Ohlsén i Westerviks motorbåtsällskap, behöver inte spolningen nödvändigtvis vara effektiv.

– Det här är ett komplicerat område. Spolningen förhindrar inte att snäckor växer på båtarna. Då går båtarna tyngre och mer bränsle dras, säger han.

Per-Olav Moksnes, en av rapportens författare, sade till SVT att det borde införas ett båtregister och båtskatt. Är det en lösning?

– Jag tycker inte det och jag tror inte att båtfolket vill ha det. Jag ser inte vad det skulle lösa, säger Ohlsén.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emil Sandgrim

Ämnen du kan följa