Barnmorskor varnar för kris

Ska förlossningen i Västervik drivas av hyrbarnmorskor i framtiden? Det undrar en grupp oroliga barnmorskor, anställda vid Västerviks sjukhus.

23 maj 2019 06:00

Vi träffar dem utanför arbetstid och utanför sjukhuset. De känner oro inför framtiden och funderar över hur länge de själva ska orka arbeta kvar.

Vid flera tillfällen på senare år har vi skrivit om den ansträngda situationen på förlossningsavdelningen, BB-avdelningen och gynavdelningen vid Västerviks sjukhus. Ordinarie personal är underbemannad och sedan några år tillbaka har man fått hyra in barnmorskor från bemanningsföretag för att få verksamheten att gå runt.

De barnmorskor vi träffar är noga med att poängtera två saker. Dels att de älskar sitt yrke. Dels att patienterna alltid kommer i första hand och att de gör allt de kan för att den hårt pressade arbetssituationen inte ska gå ut över dem.

– Det är lite dubbelt det här att gå ut i media och berätta om vår situation. För vi vill ju inte skrämma bort framtida kollegor, tvärtom behöver vi bli fler. Samtidigt är det kris, och det krävs akuta åtgärder från politiken och sjukhusledningen för att vända den negativa utvecklingen, menar de.

I korthet har underbemanningen försämrat personalens arbetsvillkor väsentligt. Och det är detta som är det största problemet, förklarar den grupp barnmorskor vi träffar.

Runt månadsskiftet februari/mars bjöd barnmorskorna in Angelica Katsanidou (S) som är regionråd i Region Kalmar län, med ansvar för personalutskottet, för att prata om läget.

Hon bekräftade då, i samband med mötet, att det är svårt att rekrytera personal, och att det är få sökande till barnmorsketjänsterna.

– Konkurrensen om utbildade barnmorskor är stor mellan landsting och regioner men också gentemot kommunen som kan erbjuda dagtidsarbete, påpekade hon.

Barnmorskorna vid Västerviks sjukhus arbetar i treskift och är i tjänst varannan helg.

– Sedan 2012 har allt utvecklats till det sämre för vår del. Då arbetade man till exempel två helger av fem jämfört med varannan helg i dag, säger en av dem.

– Då hade vi också den så kallade poängmodellen som innebar att ju fler arbetspass på obekväm arbetstid man tog desto färre timmar behövde man arbeta. Men så funkar det inte längre.

Förbättrade arbetsvillkor är den enskilt viktigaste frågan för barnmorskorna just nu. Från fackligt håll har man också fört fram förslaget med 80 procents tjänstgöringsgrad till bibehållen heltidslön.

– Som det är nu är det många som inte orkar jobba heltid, eftersom hälsan blir lidande. Samtidigt förlorar man ju på att inte jobba heltid, bland annat urholkas pensionen.

De åtgärder som faktiskt har vidtagits för att säkra den framtida kompetensförsörjningen är på det stora hela bra tycker barnmorskorna. Det handlar bland annat om fler platser på barnmorskeprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar med utbildningsplats Västervik. Samt nya prova-på-tjänster på sjukhuset.

– Men åtgärderna har vidtagits för sent, menar de.

– Och när det gäller prova-på-tjänsterna innebär detta en extra arbetsbörda för den ordinarie personalen. Vi är ju redan handledare till barnmorske- och sjuksköterskestudenter och läkarkandidater, samt ska vägleda bemanningsbarnmorskor och hyrläkare.

Barnmorskorna känner sig uppgivna:

– Det enda vi får höra från politiker och sjukhusledning när vi berättar om vår situation är att "vi tar det här med oss". Med det händer ingenting.

Åter till den inledande frågeställningen: Ska förlossningen i Västervik drivas av hyrbarnmorskor i framtiden?

– Pensionsavgångar väntar. Det är svårt att rekrytera personal. Nyutbildade barnmorskor väljer att gå tillbaka till att arbeta som sjuksköterskor eftersom arbetsförhållande är så tuffa, eller också går de till mödravården. Det blir ju till slut ingen ordinarie personal kvar, menar barnmorskorna som vi träffar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz

Ämnen du kan följa