Skolinspektionen granskade Ellen Key

Tryggheten och studieron är bra. Men det finns även saker att göra. Det säger Skolinspektionen som granskat Ellen Key-skolan.

Efter Skolinspektionens kvalitetsgransking får Ellen Key-skolan i Västervik beröm för sin trygghet och studiero, men behöver samtidigt bli bättre på andra områden.

Efter Skolinspektionens kvalitetsgransking får Ellen Key-skolan i Västervik beröm för sin trygghet och studiero, men behöver samtidigt bli bättre på andra områden.

Foto: Ellinor Harrysson

Västervik2019-10-30 20:03

Skolinspektionens kvalitetsgranskning har tittat på Ellen Key-skolan i Västerviks arbetssätt inom fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt betygssättning.

– Vi är jättenöjda med Skolinspektionen granskning. Det blir en god hjälp i vårt arbete att ytterligare öka kvaliteten i verksamheten, säger skolans rektor Linda Lindström.

När det gäller rektors ledarskap säger Skolinspektionen att "utvecklingsområden finns". Man skriver att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:

– Rektor behöver stärka medvetenheten hos lärarna kring hur de arbetar med bemötande av pojkar och flickor, samt hur jämställdhetsarbetet bedrivs i undervisningen.

Undervisningen på Ellen Key-skolan främjar elevers möjligheter att nå läroplanens mål, men utvecklingsområden finns, påpekar Skolinspektionen.

Man säger att ett utvecklingsarbete behöver inledas så att "eleverna i högre utsträckning ges möjlighet att vara delaktiga i såväl planering som utvärdering av utbildningen".   

Vad gäller trygghet och studiero har Skolinspektionen bara beröm att komma med: 

– Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero.

Förutsättningar för att säkerställa likvärdighet i bedömning och betygsättning ges i flera delar, men utvecklingsområden finns:

– Rektor behöver i högre grad följa upp och analysera lärarnas bedömning och betygsättning för att trygga en likvärdig bedömning.

Karta: Ellen Keyskolan
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!