Kronståhl (S) måste upp ur sandlådan

Svar på debattartikeln ”Oansvarig opposition bromsar utveckling” den 14 oktober

Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) svarar tillsammans på Tomas Kronståls (S) kritik av oppositionen i kommunen.

Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) svarar tillsammans på Tomas Kronståls (S) kritik av oppositionen i kommunen.

Foto: Ulrik Alvarsson

Västervik2019-10-19 04:00

Det är med gammal klassisk socialdemokratisk härskarteknik och retorik som Tomas Kronståhl försöker slå fast att Moderaterna medvetet försöker ”förhala och fördyra processer” genom att missbruka det demokratiska verktyget återremiss. Syftet ska enligt Kronståhl vara sälja ut så mycket av den kommunala verksamheten som möjligt samt att baktala och ifrågasätta kommunens verksamheter, vilket givetvis inte stämmer.

Kronståhl sjunker till en mycket låg debattnivå, vilket vi vill ta avstånd ifrån. Vi kan bara beklaga att en ledamot i kommunfullmäktige men också riksdagsman sjunker så lågt i sin retorik. Vi kan samtidigt konstatera att det är just den här typen av argumentationsteknik som Socialdemokraterna ägnar sig åt även i riksdagen och vi kan därför anta att Kronståhl förmodligen och högst beklagligt har påverkats.

Detta utspel sker med öppen ridå inför kommunens medborgare helt utan någon som helst självkritik i hur kommunens styrs eller vilket tufft läge kommunens just nu står i. Tvärtom blir det istället mycket märkligt när det före detta kommunalrådet skriver en debattartikel som i princip omyndigförklarar sitt eget kommunalråd Dan Nilssons förmåga att styra Västerviks kommun framåt. 

Det är ingen hemlighet att kommunen styrs av en minoritet bestående av S, C och MP och att man inte har majoritet att fatta beslut i kommunfullmäktige. Att styra en kommun i minoritet kräver ett sunt och ärligt ledarskap men också förmågan och insikten att varje beslut kommer att kräva ökad transparens, tålamod, långsiktiga förankrade strategier men framförallt en gemensam samsyn på kommunens möjligheter och utmaningar. 

Vår bild är att vi just nu inte har samma syn på kommunens utmaningar. Istället för att ta till sig av det rådande tuffa läget med hjälp av aktuella fakta, analyser och undersökningar men också medborgares oroliga uttryck försöker man med alla medel upprätthålla bilden av att allt är perfekt. 

Det håller inte i längden och är skadligt för kommunens utveckling. Det är när man ser och kan bekräfta problem och utmaningar som vi tillsammans kan hitta lösningar. 

Vi moderater försöker i alla lägen att arbeta med fokuset för kommunen och dess medborgares bästa. Vi är övertygade om att vår vackra kommun har stor potential att utvecklas men för att lyckas krävs ett större och mer öppet synsätt, modet att förändra, men också att ha visioner som tydligt styr oss framåt. Vi kommer därför att göra allt under mandatperioden för att påverka när vi ser hur kommunens möjligheter inte tas tillvara eller när våra skattemedel inte investeras effektivt.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!