Föreningar kan ansöka om coronastöd

En miljon kronor. Så mycket kan Västerviks kommun komma att avsätta i ett inledande skede för att stötta föreningarna i kommunen till följd av coronakrisen.

Västervik 4 maj 2020 18:00

Det stod klart efter att krisledningsnämnden sammanträtt på måndagen.

– Det är många föreningar som har det tufft nu med inställda arrangemang och aktiviteter, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) som är noga med att framhålla att föreningarna utgör en viktig del i samhället och i samhällsutvecklingen.

Den 18 maj fattas formellt beslut i kommunstyrelsen om storleken på stödet. Och i slutet av månaden fattas beslut i fullmäktige.

– Främst handlar det om att se till att föreningarna i möjligaste mån ska kunna vara kvar i sina befintliga lokaler, säger Dan Nilsson.

 

Han poängterar att regeringen också, sedan tidigare, meddelat att kultursektorn och idrottsrörelsen sammanlagt får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning. 

– Nu gäller det för oss att informera föreningarna om vilka stöd de kan söka och kanske till och med hjälpa till med själva ansökningsförfarandet.

 

Vid krisledningsnämndens sammanträde diskuterades även möjliga insatser för att stötta näringlivet.

Bland annat beslutades att helt slopa avgiften för markupplåtelse för uteserveringar och torghandel för 2020.

– Restaurangbranschen är en utsatt bransch. Och besöksnäringen är ju extremt viktig för Västerviks kommun. Men den här åtgärden är också ett sätt att försöka rädda arbetstillfällen, säger Dan Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa