Västerviks övermästare Jan Lindblad och Anneli Johansson berättar att orden har sitt ursprung i skråväsendet i England, men den gren som Sverige tillhör grundades i USA i Washington DC 1819 och därifrån kommer de ritualer och regler som används än i dag.

– Man bildade en förening för att hjälpa varandra. Vi har fyra budord, vi ska: besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa, säger Jan.

– Mycket handlar om medmänsklighet och att försöka bli en bättre medmänniska, säger Anneli.

Även om samhället nu tagit över det som ordens budord anger som sina uppgifter tycker de att det finns anledning att fortsätta med verksamheten. De jobbar till exempel med välgörenhet och inte minst delar de ut sina nallar, Oddbjörn, på sjukhusets barnavdelning.

Från början var det en organisation för män, men 1851 drevs beslutet att starta en kvinnoorden igenom. Den fick namnet Rebecka. Till en början var det mest Odd Fellow-männens fruar som var med, men så är det inte längre.

– Som det ser ut nu är vi en helt jämställd organisation, men en gemensam storloge med lika många kvinnor som män, säger Jan.

De gammalmodiga titlarna är något som lever kvar från rötterna och de förklarar att en övermästare är lika med en ordförande.

– Och en vice ordförande kallas undermästare, dessutom har vi en finanssekreterare och en skattmästare, som sköter ekonomin, skrattar Anneli.

Till jubileet är hela 130 av de 350 medlemmarna i Västervik anmälda.

– En fantastisk uppslutning, säger Jan.