Ambulansen samövar med helikopter

En viss överkapacitet hos Sjöfartsverket kan göra så att akuta oplanerade transporter i luften snart kan bli verklighet i länet. Nu ska ambulanspersonal från Västervik öva, för att kunna hänga med i helikopter.

8 april 2017 18:00

Under våren ska ambulanspersonalen i Västervik samöva med Sjöfartsverket under minst fem tillfällen. Det har aldrig gjorts förr. Melker Engström är ambulanschef i norra länet. Han berättar att det är på gång ett samarbete med Sjöfartsverket, om akuta och oplanerade transporter med helikopter, där ambulanspersonal från Västervik kan följa med som sjukvårdspersonal.

– Det finns flera olika slags transporter. Det här ska gälla när det blir hastigt uppkomna oplanerade akuta situationen i skärgården eller till havs, och det är bara då det gäller, säger han.

Flygtransport i sjukvården är ingen helt enkel historia men översiktligt kan man säga att det finns flera olika typer av transporter med ambulansflyg. Det kan handla om planerade transporter där man beställer en helikopter från Uppsala som kommer med eget specialteam. Eller rena flygtransporter till sjukhus i Sverige eller utomlands. De sker då med flygplan från antingen Norrköping eller Linköping. Däremot finns ingen ren ambulanshelikopter i länet, för de akuta transporterna.

Till havs och i skärgården, det är där som det oftast kan bli aktuellt med räddning och transport med helikopter i Kalmar län, sköter Sjöfartverket de rena räddningsuppdragen till havs, utan sjukvårdspersonal.

Men Sjöfartsverket har i dag ett samarbete med landstingen i Kronoberg och Blekinge där Sjöfartsverket kan åka akut, då med ett sjukvårdsteam från Karlskrona sjukhus. Något liknande ska vara på gång i Kalmar län, då med Sjöfartverkets helikopter från Ronneby. Än så länge är inte allt i hamn. Under tiden kan det finnas en lösning på liknande situationer.

Under våren ska därför ambulanspersonalen i Västervik samöva med just Sjöfartsverket, för dessa särskilda situationer.

– Om vi är ute med ambulansbåt och märker att någon är mer skadad än vi trodde och Sjöfartsverket också är på plats för sjöräddning så ska vi kunna följa med som sjukvårdspersonal.

Melker Engström säger att det inte är särskilt vanligt med den här typen av transporter, men de kan inträffa. Fem övningar ska det bli under våren.

– Det är inte bara att hoppa in i en helikopter hur som helst. Främst övar vi för vår och deras personals säkerhet. Vi måste lära oss hur man beter sig så säkert som möjligt i en helikopter, och hur vi ska samarbeta med helikopterpiloterna, om och när en sådan här situation skulle uppstå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson

Ämnen du kan följa