Lösning för Yxern kan finnas i Västergötland

Arbetet med att hitta en långsiktig lösning för länets största sjö Yxern fortsätter. Den 21 september ska intresserade åka på en studieresa till Bollebygd.

Totebo 10 september 2019 14:00

Sommaren 2016 var läget akut för länets största sjö, som ligger precis på gränsen mellan Västervik och Vimmerby kommuner. Samtidigt som sommarvärmen gjorde att vattenståndet sjönk stadigt så var man enligt den gamla vattendomen tvungen att kontinuerligt släppa ut vatten för att försörja vattenkraftverket nedströms.

De två senaste åren har läget varit bättre. Yxern har fått nya tillfälliga villkor under tre år. 2021 är målet att en ny vattendom ska finnas på plats. Det stora problemet med vattenregleringar är att det finns många motstridiga intressen.

Lördagen den 21 september ska boende kring Yxern och Yxeredsån, samt andra vattenintresserade få möjlighet att göra en bussresa till Bollebygd i Västergötland.

– Där finns ett vattensystem som liknar Yxern storleksmässigt, och där man använder sig av liknande lösningar som de vi vill ha, säger Björn Holm på Vimmerby- och Hultsfreds miljöbyggnadsförvaltning.

Än är bussen inte fulltecknad utan det finns möjlighet för intresserade att anmäla sig.

 

I höst är målet att ansökan om en ny vattendom ska göras klar. Bland annat pågår arbetet med en miljö- och konsekvensbeskrivning.

– Vår konsult har tagit in synpunkter från berörda parter under sommaren för att få med allt i beskrivningen, säger Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg på Västerviks kommun.

Målet är att man ska bygga en vattentröskel som ska ge mer naturliga svängningar i Yxerns vattenstånd, jämfört med vattendomen från tidigt 1900-tal.

– Men vi kommer knappast att få tillbaka Yxern och Yxeredsån så som det såg ut för hundra år sedan, säger Gun Lindberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa