Tror på att investera i skogen – trots allt

Granbarkborren har lett till pressade priser på virke, och tillväxten mattades av under hösten. Men sex av tio skogsägare anser att investeringen i skog är lönsam.

Sverige 29 november 2019 14:00

Granbarkborrens härjningar har påverkat virkespriset. Flera skogsägare har behövt avverka skog i förtid för att minimera skadan, och virkesutbudet har ökat – vilket har gjort virket billigare. Trots det blev det dyrare att köpa skogsfastigheter. Drygt hälften av de tillfrågade tror att den utvecklingen håller i sig framåt.

Det visar den årliga Skogsbarometern för 2019 som LRF konsult, Swedbank och Sparbankerna har låtit göra. I den har ett undersökningsföretag intervjuat 750 slumpvis utvalda skogsägare.

 

Fler än förut tror att bland annat skadedjur, bränder och stormar kommer att påverka deras skogsägande. Förra gången som man frågade oroades 20 procent av de faktorerna, nu har den andelen stigit till 36 procent. 

Men allt handlar inte bara om pengar. Sex av tio anser att känslan av att äga skog, rekreation och jakt är det som är mest betydelsefullt i deras ägande. Samtidigt uppger en tredjedel att de ser skogsägande som en långsiktigt och god investering.

 

I år är det färre än förra året som svarar att lönsamheten i det privata skogsbruket är tillfredställande eller mycket god. Det anser 55 procent av de tillfrågade skogsägarna. Motsvarande siffra från förra året är 61 procent.

Många generationsskiften står också för dörren. Man uppskattar också att 1,4 miljoner hektar skog kommer att byta ägare inom en femårsperiod. Det är affärer värda 91 miljarder kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Mer blåbär och lingon – för skogens bästa • Därför hänger mängden bärris ihop med viltskador på skogen

Mer blåbär och lingon – för skogens bästa • Därför hänger mängden bärris ihop med viltskador på skogen

Ledare: Oförtjänt kritik mot skogspolitiken

Oförtjänt kritik mot skogspolitiken

Debatt: Så står partierna i frågan om skogen

Så står partierna i frågan om skogen

Så ser du att det är granbarkborrar • Agera i tid och rädda fler träd

Så ser du att det är granbarkborrar • Agera i tid och rädda fler träd

Fortsatt stora angrepp av granbarkborre i Västerviks kommun • Dessa regler måste man ta hänsyn till

Fortsatt stora angrepp av granbarkborre i Västerviks kommun • Dessa regler måste man ta hänsyn till
Visa fler