Många Västerviksbor upprörs över hotet mot verksamheten i Båtsmansgränd. Nu har konstnären Åsa Jägerhorn engagerat sig i kampen att förmå Tjust Fastigheters ledning att sänka hyreskraven, så att kaféet och övrig verksamhet kan vara kvar.

– Syftet med namninsamlingen är att familjen Ackrell ska kunna fortsätta att driva kaféet i Båtsmansgränd. Då krävs att hyran sänks till tidigare belopp. Dessutom måste Sanna Ackrell få betalt för allt det arbete hon gör för att hålla gränden i stånd, säger Åsa Jägerhorn.

Som VT berättade i fredags har hyran höjts från 12 000 kronor till 80 000 kronor per år. Sanna Ackrell har försökt driva grändens verksamhet vidare med den nya hyran, men förlusten är för stor och hon tvingas lägga ner efter sommaren om inget ändras.

Artikelbild

| Namninsamling. Namnlistorna finns nu på Båtsmansgränds kafé och på Tjustgalleriet.

Namninsamlingslistorna finns nu på Båtsmansgränds kafé och i Tjustgalleriet.

– Jag hoppas att vi kan få lägga ut dem i butikerna i stan också, och att många skriver på.

Listorna kommer senare att lämnas till Tjust Fastigheters styrelse.

Åsa Jägerhorn är upprörd över Tjust Fastigheters agerande:

– Varför sätter man en hyra som gör att det inte går att ha verksamhet här? Är det inte viktigare att ha Båtsmansgränd öppet och tillgängligt för Västerviksbor och besökare?

– Båtsmansgränd är en så viktig del av Västerviks kulturarv och så gör man så här! Det måste väl vem som helst begripa att det inte går att dra runt en verksamhet på tre månaders inkomster med en sådan hyra!

Många Västerviksbor har visat sitt stöd för Sanna Ackrell, bland annat genom Facebookgruppen "Du vet att du är från Västervik om...".

De gamla båtsmansstugorna är från 1740-talet och omoderna, utan vatten och avlopp, även om de delvis renoverats på senare år. Därför är intäkter och beläggning begränsade. Kaféet är öppet från första maj till sista augusti.

– Länsstyrelsen har bekostat renovering eftersom husen är K-märkta. Då ska de väl vara öppna och tillgängliga, säger Åsa Jägerhorn.

Hon menar att avtalet med Tjust Fastigheter behöver ändras på flera sätt. Utöver hyran ingår att Sanna Ackrell sköter snöskottning och annat underhåll vintertid och håller ordning i rabatter och kryddgård.

– Det borde hon ha betalt för i stället.