Så vill de satsa på hållbarheten

Under fredagen presenterade Länsunionen hur de vill jobba vidare för ett hållbart och hälsofrämjande län. – Vi har inte råd att inte satsa på de här frågorna, säger Lena Segerberg (S).

10 maj 2019 16:45

Länsunionen, som består av Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet, presenterade satsningar på hållbarhet och folkhälsa i budgetarbetet för 2020 till 2022. Man ger riktlinjer som sedan tjänstemannen ska följa i sitt arbete.

– Det handlar dels om det interna arbetet, där vi ser hur vi kan göra i våra egna verksamheter och processer, säger Pierre Edström (L).

Men även externt vill man gå före, fortsätter han.

– Klimathotet tar vi på största allvar och vi måste föregå med gott exempel.

Beredningens arbete utgår från FN:s Agenda 2030 där hälsa, klimatförändringar och jämställdhet är punkter som nämns som extra viktiga.

Hållbarhetsarbetet ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt, säger Per-Inge Pettersson (C).

Koldioxidutsläppen ska ses över ytterligare för att minska, flygresor ska klimatkompenseras och digitala möten ska spara miljön. Man vill samarbeta ytterligare med kommuner och länsstyrelsen för att trygga vattenförsörjningen.

Folkhälsan ska främjas.

– Vi har inte råd att inte satsa på det här frågorna nu, säger Lena Segerberg (S).

Nu vill man öka länsbornas fysiska aktivitet med hjälp av föreningslivet, man vill införa riktade hälsosamtal där det finns störst hälsoskillnader och försöka minska ensamheten bland äldre.

– Där tror vi att primärvården kan fånga upp många och kanske guida vidare. Ensamheten har alltid funnits, men nu pratar vi om det, och det är viktigt, säger Per-Inge Pettersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson

Ämnen du kan följa