Så blir Region Kalmar län en mer attraktiv arbetsgivare

24 juni 2019 00:00

Det råder stor brist på viktiga yrkesgrupper i hälso- och sjukvården och tandvården här i Region Kalmar län. När det inte går att rekrytera kollegor blir arbetet tungt. Det riskerar också att göra vården mindre effektiv och patientsäker.

Många medarbetare i välfärden kommer fortsatt att gå i pension de närmaste åren och antalet nyutbildade täcker inte upp för rekryteringsbehoven. Arbetsförmedlingen bedömer att både bristen på tandsköterskor, medicinska sekreterare och vårdadministratörer kommer att hålla i sig de kommande fem åren.

Även i andra yrkesgrupper ser vi rekryteringsproblem. Vi ser till exempel en hög personalomsättning på chefer och stora svårigheter att hitta någon att anställa. Det är helt enkelt inte tillräckligt attraktivt att ta på sig chefsuppdrag i hälso- och sjukvården idag. En orsak kan vara att chef inte alltid ses som en profession i sig utan ett sidouppdrag.

Stor personalomsättning ställer till många problem i verksamheterna. Arbetsmiljön idag är redan tung när det inte går att hitta nya kollegor. Det blir svårt att leverera en god och effektiv vård och service när verksamheten har stor personalomsättning eller många vakanser.

Vision vill också se mer inkluderande arbetsplatser som kan välkomna medarbetare med vitt skilda erfarenheter. Välfärden behöver människor med olika bakgrund, förutsättningar och funktionsvariationer. Vision vill understryka att Region Kalmar län har ett stort ansvar för att förbättra arbetsmiljön och locka nya medarbetare till våra viktiga och spännande verksamheter.

Vision uppmanar därför arbetsgivaren att:

• Öka lönespridningen. Det måste vara möjligt att göra lönekarriär och då krävs en större löneskillnad mellan nyutexaminerad och yrkeserfaren.

• Erbjud moderna arbetsvillkor. Gör det lättare att kombinera yrkesliv och privatliv, till exempel genom större möjligheter till distansarbete.

• Prioritera arbetet för inkluderande arbetsplatser och ge chefer förutsättningar att leda mångfald. Värdera olika bakgrund, livsstil och funktionsvariationer högre. När alla kan vara sig själv på jobbet får vi ett mänskligare arbetsklimat.

• Ge chefer bättre förutsättningar att leda. Fortsätt arbetet med att se över antalet medarbetare per chef och se till att chefer har tid att vara närvarande. Chef är en profession som självklart ska ge rätt till löneutveckling och personlig utveckling.

Hälso- och sjukvården måste bli en mer attraktiv arbetsplats som kan locka morgondagens nya medarbetare. Då krävs en god arbetsmiljö, bra löneutveckling och moderna arbetsvillkor. Vi förväntar oss att våra politiker tar ansvar för ett mänskligare arbetsliv. Vision bidrar gärna med konstruktiva förslag i det arbetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Britt Wimarsson Ordförande Vision Region Kalmar län Veronica Magnusson Förbundsordförande Vision