Par åtalas för att ha använt pirat-tv

Två Västerviksbor åtalas för att ha haft tillgång till pirat-tv hemma. Fallet kopplas till mängder av användare runt om i landet.

– Det är mycket ovanligt att vi lyckas uppdaga den här typen av brott, säger fallets åklagare Henrik Rasmusson.

23 september 2015 08:40

Det handlar om avkodning av befintlig tv-utrustning via en så kallad dreambox. Boxen har kodats om så att den kan ta emot tv-tjänster från svarta marknaden, så kallad pirat-tv. Det fungerar vanligtvis så att användaren köper en box, antingen i en tv-butik eller på Internet, och kopplar upp sig på en tjänst där man erbjuder illegal tv till betydligt lägre pris än de traditionella leverantörerna.

I fallet från Västervik har en man och en kvinna använt en slags avkodningsutrustning för att koppla om tv-tjänster från Canal Digital och Viasat till pirat-tv-tjänster. Båda tv-bolagen kräver nu paret på pengar. De kräver att mannen ska betala 6 278 kronor och att han tillsammans med sin sambo ska betala ytterligare 3 793 kronor. Enligt åtalet mot de båda har de använt avkodningsutrustningen sedan sommaren förra året fram till mars i år. Båda erkänner att de använt utrustningen och de riskerar nu bötestraff. Åklagaren kräver att deras digitalbox de kodat om tas i beslag och förverkas.

Lagen som reglerar detta heter Lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning och den har endast lett till tre åtal i hela landet, varav fallet från Västervik är inräknat.

– Det är mycket ovanligt att vi lyckas uppdaga den här typen av brott, det går liksom inte att följa användarna via några system utan man måste förlita sig på tips från allmänheten och ryktesspridning, säger fallets åklagare Henrik Rasmusson på Nationella åklagaravdelningen.

– I de här fallen kan vi ofta se hundratals andra användare som är uppkopplade på samma piratnätverk och vi kan även spåra den som erbjuder själva tjänsten.

– Personen bakom själva tjänsten är i det här fallet är misstänkt för annan grov brottslighet också, berättar Rasmusson.

Under de senaste tre åren har myndigheterna utrett ett tiotal nätverk där det erbjuds pirat-tv. I varje nätverk har det funnits mellan 100 och 3000 användare. Men att använda sig av pirat-tv är hittills förhållandevis riskfritt, sett till det enorma mörkertalet. Det är bara en ytterst liten del av alla som åker fast. Enligt uppgifter från digital-TV-branschen uppskattas antalet pirat-tv-användare i Sverige till omkring en halv miljon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!