Rörelse är viktigt på Överums skola

Stå, röra sig eller sitta? Vi lär oss bäst på lite olika vis.

Nero Blomberg, Freja Broström och Anton Lundgren klurar på ord.

Nero Blomberg, Freja Broström och Anton Lundgren klurar på ord.

Foto: Lotta Gometz

Överum2019-11-25 20:00

Det har läraren Margareta Edström tagit fasta på när hon gjort i ordning sitt klassrum på Överums skola. Delvis har hon inspirerats av vad som kommit att kallas "konceptklassrum" – något som innebär att klassrummet delats in i tre delar, en del som tillåter att man rör på sig medan man jobbar med en uppgift, en annan del där man kan välja att sitta eller stå medan man arbetar, och så en tredje avdelning där det är tyst och man kan stänga dörren om sig för att få lugn och ro.

Det är fredag förmiddag när vi hälsar på och eleverna som går i första klass arbetar med svenska. I dag ska de bilda ord av bokstäverna de lär sig. De arbetar i grupper och vid "stationer".

När vi är på besök arbetar de i de delar av rummet som medger att man kan sitta på golvet, gå omkring lite eller stå medan man funderar på uppgifterna och löser dem. 

– Jag vill inte att barnen ska sitta stilla så mycket i skolan. Forskningen visar ju på att barnen sitter för mycket ändå, säger hon. 

Det var efter ett studiebesök på Vammarskolan i Valdemarsvik som hon inspirerades att organisera om i klassrummet. 

Med det nya sättet att arbeta blir det lättare att ge barnen den individanpassade undervisning de har rätt till. 

– Eleverna jobbar mycket i grupper. Jag upplever att de lär sig bättre så. De får lära sig att samarbeta och det blir mindre av "tävling" i klassrummet. 

– Men det är viktigt att de ligger på ungefär samma nivå i gruppen. De som behöver fler utmaningar kan då få det och de som behöver lite längre tid på sig med en uppgift får det.

Margareta Edström har som mål att undervisningen ska vara så individanpassad som det bara går.
I förgrunden: Gibril Dhillon och Nero Blomberg.
Snart får de röra på sig i klassrummet medan de arbetar.
Margareta Edström har som mål att undervisningen ska vara så individanpassad som det bara går. I förgrunden: Gibril Dhillon och Nero Blomberg. Snart får de röra på sig i klassrummet medan de arbetar.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!