Att montera ned ett kärnkraftverk

Det är snart dags för reaktor 1 och 2 vid Oskarshamns kärnkraftverk i Simpevarp att tacka för sig. I juli stängs de ned.

Oskarshamns kommun 19 november 2019 06:00

Onsdagen den 20 november håller SKB (Svensk kärnbränslehantering) och OKG (Oskarshamns kärnkraftsgrupp) tillsammans i föreläsningen "Hur monterar man ner ett kärnkraftverk?", i Kapsellaboratoriet i Oskarshamn.

– Vi ordnade en föreläsning tillsammans 2016, precis när det var klart att reaktorerna 1 och 2 skulle stängas. Då såg vi att det fanns ett väldigt starkt intresse. Nu när det är dags att börja nedmonteringen tänkte vi att det var ett bra tillfälle att låta fler få veta vad som händer här, säger Eva Häll, informatör på SKB.

 

Efter årsskiftet kommer själva nedmonteringen att påbörjas.

Sofia Eliasson, avfallsingenjör på OKG, kommer att berätta om sin del i det hela och Markus Calderon, ingenjör som jobbar med låg- och medelaktivt avfall på SKB, om sin.

Enligt OKG kan det mesta avfallet som uppstår hanteras rent konventionellt, men den del av avfallet som är radioaktivt tar SKB ta hand om på ett sätt som ska vara säkert för både människor och miljö.

– Är det så att man är nyfiken ska man definitivt passa på att komma till föreläsningen, säger Eva Häll.

Dock är det obligatoriskt med föranmälan.

Vad tror du folk vill veta?

– Förra gången handlade frågorna mycket om varför reaktorerna skulle läggas ned, nu handlar det mer om hur, tekniska frågor om hur det kommer gå till, rent praktiskt. Genom att montera ner kärnkraftsreaktorerna gör vi någonting som inte har gjorts tidigare i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa