VT har tidigare berättat om skelettfyndet på Västra Eknö i Västerviks skärgård. Under sommaren 2013 hittade privatpersoner ett kranium och andra skelettdelar i ett grustag.

Efter vidare undersökning visade det sig att skelettet tillhörde en kvinna och var över 50 år gammalt. Länsmuseet i Kalmar tog över från polisen, och konstaterade att det kunde röra sig om en begravningsplats för pestens offer och således vara från början av 1700-talet. Bland annat hittade man kistspikar och en hyska, som är ett spänne till kvinnokläder, vanligt på 1700-talet.

Men någon fördjupad undersökning blev det inte. Länsstyrelsen beslutade att platsen var ett fornminne, alltså äldre än 150 år, och skulle fyllas igen, utan djupare undersökningar.

Platsen fylldes igen under oktober. Då hittade man fler fynd som tyder på att platsen är gammal.

– Vi var ute för att återställa platsen och i det lösa materialet fann vi en multnad ask i trä med ett avancerat skruvlock. I den låg ett kopparmynt från 1666, säger Kennet Alexandersson, arkeolog vid Kalmar länsmuseum.

Asken var liten, cirka en centimeter i diameter och 1,5 centimeter hög. En liknande ask har funnits vid regalskeppet Kronan som sjönk 1676.

– Det finns rykten om en sjömansgrav i trakterna och asken kan ha varit någon form av amulettask. Det är möjligt att man vid den tiden hade sådana som en vidskepelse. Det är en spännande teori i alla fall, säger han.

Nu är platsen utmärkt som fornminne och faller under fornminneslagen. Ytterligare utgrävningar är förbjudna.