Polistillslag mot asylsökande

Ett 20-tal poliser från Kalmar, Oskarshamn och Västervik genomförde tidigt på tisdagsmorgonen ett samordnat tillslag mot ett stort antal asylsökande på Lysingsbadet i Västervik.

10-15 personer greps, eller omhändertogs enligt utlänningslagen. Stöldgods i flera stugor säkrades och togs om hand.

20 november 2012 18:08

Polismännen slog till före gryningen mot ett stort antal stugor på campingplatsen. Då var det fortfarande var mörkt och de flesta ännu låg och sov.

- I de flesta fall handlar det om tvångsärenden där Migrationsverket nu har begärt vår hjälp, säger Henrik Engström på polisens Utlänningsteam i Kalmar.

Det är Utlänningsteamet som initierade insatsen, vilken sedan genomfördes med hjälp av en speciell samordnande grupp inom länets polismyndighet.

- Det handlar om personer där beslut har fattats om att de ska avvisas från Sverige.

- I nästan samtliga fall är det den så kallade Dublin-förordningen som gäller, det vill säga att de redan har sökt asyl i annat EU-land tidigare. Det är detta land som ska handlägga deras asylärende, och det är till detta land de nu kommer att avvisas.

- Många av de här personerna har en längre tid varit "väldigt rörliga" på olika ställen runt om i Sverige. De har snabbt försvunnit från boenden för asylsökande, bara för att senare dyka upp på andra boenden.

Många näringsidkare i Västervik har den senaste tiden drabbats av stölder och snatterier, och misstankar har kommit att riktas mot några av de asylsökande på Lysingsbadet.

Vid tisdagsmorgonens tillslag hittades också en hel del stöldgods i vissa av stugorna, varför ett antal personer greps av polisen misstänkta för brott. För dem väntar nu vanliga åtal och rättegångar. De som senare döms ökar inte sina chanser att få politisk asyl i Sverige.

De som omhändertogs kommer att avvisas ur landet snarast möjligt, redan de närmaste dagarna.

- Vi är mycket nöjda med resultatet av tisdagsmorgonens stora insats, sammanfattar Henrik Engström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell-Arne Karlsson