Folktandvården stängs

Den 1 mars stängs folktandvården i Överum. Samhällets invånare kommer därefter att tas om hand av folktandvården i Gamleby, där man både utökar öppettider och tänker bedriva tandvård i Överum med mobil utrustning.

1 februari 2012 12:29

Det har varit stört omöjligt att hitta en tandläkare till Överum sedan den siste slutade i april 2011. Ingen har velat jobba där. I praktiken har alltså Överumspatierna redan åkt till Gamleby i tio månader nu.

För att erbjuda en hög tillgänglighet för Överumsborna kommer Gamleby att ha kvällsöppet en dag i veckan, samt lördagsöppet en eller ett par gånger per månad. Kliniken utökas dessutom med ytterligare ett behandlingsrum för att kunna ta emot fler patienter.

- Vi har under året som har gått redan tagit emot åtskilliga kunder från Överum och vi välkomnar fler. Den här lösningen känns bra och det kommer med säkerhet att bli fint för Överumsborna, säger Gamlebys klinikchef Anne Bergström till VT.

För att ytterligare öka tillgängligheten planerar Gamleby att med hjälp av mobil tandvårdsutrustning i en speciell tandvårdsbuss tidvis även erbjuda tandvård på plats i Överum. Insatser av detta slag kan till exempel erbjudas till skolbarn och äldre, vilka har svårt att pendla till Gamleby.

De två tandsköterskor som arbetar på Överumskliniken kommer att jobba i Gamleby i fortsättningen. Nyligen anställdes även ännu en tandläkare i Gamleby, mycket just för att man skulle ha resurser att ta emot även Överumsborna.

Landstingsrådet Gudrun Brunegård, KD, är besviken på beslutet:

- Överum har varit utan tandläkare länge. Beskedet att kliniken nu läggs ned är ännu en tragisk händelse för befolkningen i Västerviks norra delar och ett misslyckande från den rödgröna landstingsledningens sida.

- Det är mycket beklagligt att landstinget inte lyckats rekrytera någon ny tandläkare till Överum. Befolkningen i norra delarna av Västerviks kommun får nu betydligt längre resor till både tandvård och sjukvård, efter nedläggningen av distriktssköterskemottagningarna i Edsbruk och Loftahammar, säger också Västervikspolitikern Kerstin Lahi, som är Brunegårds ersättare i landstingsstyrelsen.

- Jag ifrågasätter om ansvariga landstingsrådet Jessica Rydell (MP) lagt ned tillräcklig energi på att lösa sjukvårds- och tandvårdsbehovet i norra länet. Man borde se över möjligheten att använda löneinstrumentet för att göra tjänstgöring på mindre orter mer attraktiv.

- Det blir ingen miljövinst att låta folk fara på vägarna för att få sin vård och behandling, avslutar Gudrun Brunegård.

Angående löneinstrumentet svarar Anders Nylander att det är mer än bara lönen som spelar in. Tandläkarens familj måste vilja bo på orten.

- Visst kunde vi få en tandläkare om vi bjöd 100 000 kronor i lön. Men även landstinget har begränsat ekonomiskt utrymme.

Drygt 1100 nya patienter

Folktandvården i Gamleby kommer från den 1 mars att få överta ytterligare drygt 1 100 patienter från Överum, 800 vuxna och lite mer än 300 barn.

I dag har Gamleby, inklusive alla akutpatienter från bland annat Loftahammar sommartid, omkring 5 000 patienter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!