Söker en modig och lyhörd chef

I sommar går barn- och utbildningschefen Kjell Fernandi i pension, och kommunen söker nu hans efterträdare. Drivkraft, mod och lyhördhet efterfrågas.

4 januari 2012 14:43

I dag, tisdag, ska kommunens personalchef, Tanja Levin, träffa den rekryteringskonsult på Manpower som ska försöka hitta en ny barn- och utbildningschef åt Västerviks kommun.

Kravprofilen är inte riktigt klar än, men i stora drag vet Levin vad det är för en person som kommunen söker.

- Personen har en drivkraft och ett mod, är lyhörd och uthållig och duktig på att delegera.

Naturligtvis vill kommunen att den nya barn- och utbildningschefen ska vara en bra ledare. Dessutom ska han eller hon ha en akademisk examen.

- Det ska vara någon som är intresserad av barn- och ungdomsperspektivet i ett bredare sammanhang. Vi trycker på det här med helhetsperspektivet och att ha en god samarbets- och analysförmåga, säger Tanja Levin.

Den nya chefen ska ha erfarenhet av att driva förändringsarbete och även vara bra på att kommunicera.

I utkastet till kravprofil står att Västervik strävar efter en bra helhet, där man tänker koncern och koncernnytta: "Visionen är att politiker och anställda tar ansvar för helheten samt känner för och samarbetar för kommunens bästa, dess utveckling och varumärke i stort".

Den lärande organisationen är en ledstjärna, som "måste få ett tydligt genomslag längst ut i organisationen".

En annan viktig punkt är att "samordna arbetet med barn- och ungdomar i syfte att nå bättre måluppfyllelse".

Barn- och utbildningschefen är anställd av kommunstyrelsen och direkt underställd kommundirektören, Carl-Magnus Mårheden.

Han berättar lite om hur kommunen tänker om rekryteringen:

- Vi försöker titta på nya arbetssätt hur vi jobbar med barn och ungdomar. Det vi har lyft fram är hur vi kan jobba lite bredare med barn- och ungdomsfrågor, i linje med det projekt som pågår, "Ung och trygg".

Tanja Levin räknar med att kommunen kan ha en ny barn- och utbildningschef på plats i augusti.

Kjell Fernandi slutar vid juli månads utgång, men enligt Tanja Levin har han lovat att finnas tillgänglig i augusti som ett stöd för sin efterträdare.

Näst störst

Barn- och utbildningsnämnden är den näst största nämnden i kommunen, efter socialnämnden.

Omsättningen låg 2010 på cirka 700 miljoner kronor. Antalet anställda är omkring 1 250.

Barn- och utbildningschefen har ett direkt personalansvar för ett 40-tal medarbetare, rektorer och stabspersonal, och är den som leder barn- och utbildningskontorets arbete.

Samtliga förvaltningschefer ingår i koncernens ledningsgrupp. Den leds av kommundirektören, Carl-Magnus Mårheden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!