Kommunen skrev fel - företagare slapp vite

En Västerviksföretagare kom undan ett vite på 10 000 kronor tack vare ett skrivfel i en kommunal handling. Företagaren och kommunen har varit i fejd i många år. Senast den 28 februari i år skulle företagaren ha kommit in med en undersökningsplan för att påvisa om det fanns föroreningar på en industritomt som han äger. Gjorde han inte det skulle han få betala 25 000 kronor i vite.

18 oktober 2011 00:00

För varje tvåmånadersperiod därefter utan att någon godkänd undersökning kommit in skulle han få betala 10 000 kronor.

Den 28 februari hade ingen undersökningsplan kommit in. Då tolkade kommunen det som att nästa tvåmånadersperiod var mellan 28 februari och 28 april.

Den 16 mars kom företagaren in med en undersökningsplan, men enligt kontoret var den inte fullständig. När det inte hade kommit några kompletteringar den 28 april, vände sig kommunen till förvaltningsrätten för att få vitet utdömt. Rätten lusläste dock vitesföreläggandet och tittade i almanackan.

Företagaren hade till och med 28 februari på sig att komma in med en undersökningsplan. Alltså var första dagen på nästa tvåmånadersperiod den 1 mars, och den sista dagen är 30 april. Eftersom det inte framgår om företagaren kommit in med kompletteringarna den 29 eller 30 april så avvisar rätten kommunens yrkande.

Förmodligen jublar inte företagaren. De 25 000 kronorna för att undersökningen inte kommit in till den 28 februari får han betala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!