"Vi har gjort massor med åtgärder men kommunen bara krånglar"

Om domstolen dömer ut vite till Arbetsmyran AB i Västervik kan den vänta sig ett överklagande. Det säger bolagets representant, Tomas Dahlqvist.

2 augusti 2011 16:45

Som VT berättade i gårdagens tidning riskerar bolaget Arbetsmyran i Västervik ett vite på en kvarts miljon kronor. Det är Västerviks kommun som skickat upp ett vitesförläggande till miljödomstolen i Växjö med anledning av bolagets saneringsplaner på fastigheten Skeppet 4. Den ödelagda tomten intill Willys i Västervik ska saneras men planeringen kring detta och åtgärder som sådana har inte gjorts i tid, tycker kommunen.

Bolaget å sin sida menar att de gjort flera åtgärder men att kommunen satt sig på tvären.

- Först gjorde jag en egen plan på åtgärder, den blev inte godkänd och sedan anlitade jag en konsult som är expert på den här typen av arbeten, men inte heller den blev godkänd, säger Tomas Dahlqvist.

Enligt Dahlqvist har kommunen gjort bedömningen att marken är farligare än vad den egentligen är.

- Willys är byggt i tomtgränsen, hade marken varit så farligt som de verkar tro hade väl inte Willys fått bygga så pass nära.

- Självklart ska vi överklaga om domstolen utdömer vitet. Som jag ser det har de ingen laglig rätt att ge oss vite eftersom vi har presenterat flera saneringsåtgärder.

Anledningen till att kommunen inte godkänt bolagets saneringsplaner är för att de inte tycker att metoderna bolaget vill använda är de bästa sett till den kunskap som finns i dag vad gäller förorenad mark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!