LIVE: Assange utreds på nytt för våldtäkt

Förundersökningen mot Wikileaksgrundaren Julian Assange om våldtäkt återupptas, meddelar vice överåklagare Eva-Marie Persson. "Jag har i dag beslutat att återuppta förundersökningen", säger hon på en pressträff.

13 maj 2019 07:52

Det tidigare beslutet att lägga ned förundersökningen var inte grundat på svårigheter gällande bevisen mot Assange utan på omständigheterna som hindrade utredningen, säger Persson.

Åklagaren kommer inom kort att begära Julian Assange häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkten som begicks i augusti 2010. För att kunna verkställa häktningsbeslutet kommer åklagaren att utfärda en så kallad europeisk arresteringsorder.

Eva-Marie Persson bedömer att förutsättningar att fortsätta och avsluta utredningen finns.

Det är min bedömning att ett nytt förhör med Assange bör hållas, säger hon.

Jag vill vara tydlig med att mitt beslut att återuppta förundersökningen inte är något ställningstagande till huruvida Assange ska åtalas. Det får vi återkomma till, säger hon vidare.

Efter ett Sverigebesök 2010 blev Julian Assange misstänkt för sexualbrott mot två kvinnor. Han häktades i sin frånvaro och efter diverse rättsliga turer tog han sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London där han beviljades asyl 2012.

Flera av brotten som ska ha begåtts i Sverige preskriberades 2015 och förundersökningen gällande misstänkt våldtäkt lades ner av åklagaren Marianne Ny i maj 2017. Det ansågs inte finnas några möjligheter att driva utredningen framåt.

Men den förundersökningen återupptas nu sedan målsägarbiträdet Elisabeth Massi Fritz lämnat in en begäran om att öppna fallet. Det gjorde hon den 11 april i samband med att brittisk polis grep Assange på Ecuadors ambassad.

För att bryta preskriptionen måste åtal vara väckt före den 17 augusti 2020. Skulle rättsprocessen bli utdragen och gå över den tiden kommer utredningen att läggas ned, uppger åklagaren.

Kommer vi så långt så kommer givetvis utredningen att behöva läggas ned igen. Det är också därför som jag sätter igång med den kompletterande utredningen så snabbt som möjligt.

TT: Kan Assange på något sätt undvika att bli delgiven brottsmisstanke?

Som jag ser det har han inte någon möjlighet att styra den frågan, svarar Persson.

I dag avtjänar Assange ett 50 veckor långt fängelsestraff i Storbritannien, dömd för att ha brutit mot borgensbestämmelser genom att hålla sig undan på Ecuadors ambassad.

Enligt uppgift från Storbritannien ska Assange avtjäna 25 veckor, säger Eva-Marie Persson på pressträffen.

Även USA vill ha Assange utlämnad. Vid en konkurrenssituation mellan en svensk europeisk arresteringsorder och en amerikansk utlämningsbegäran, är det brittiska myndigheter som beslutar om prioriteringsordningen, enligt Åklagarmyndigheten.

"Utgången av den processen går inte att förutse och jag bedömer att en svensk förundersökning kan bedrivas parallellt med den brittiska handläggningen", säger åklagaren i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carl Cato/TT