Under den senaste veckan har flera samstämmiga vittnesmål om psykologens arbetsmetoder kommit fram. Patienterna ska ha befunnit sig i en beroendeställning och varit utsatta för grupptryck, enligt pressmeddelandet från landstinget. Det är ännu inte klarlagt hur många personer som är drabbade.

Psykologen, beskrivs som tillfälligt anställd, har inte velat medverka i internutredningen och har själv lämnat sin tjänst.

En anmälan är även gjord till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta eftersom psykologen befaras kunna utgöra "en fara för patientsäkerheten".

Niklas Föghner är landstingets primärvårdsdirektör.

Hur ser du på de här anklagelserna som har kommit fram?

– Vi har en pågående utredning. Under den lämnar vi inga ytterligare kommentarer än det som står i pressmeddelandet, säger han.

Kan ni precisera var den här psykologen har arbetat?

– Inte mer än att det är inom landstinget.