– Beräkningar på nationell nivå talar om att antalet kvinnor som kommer att drabbas av livmoderhalscancer kan minska med 10-20 procent jämfört med i dag. Det här är en viktig förändring, säger Karin Dahl, specialistläkare vid kvinnokliniken på Länssjukhuset i Kalmar i ett pressmeddelande från Region Kalmar.

Den största skillnaden med det nya vårdprogrammet är enligt pressmeddelandet att för vissa åldersgrupper sker en analys för Humant Papillomvirus (HPV) i stället för att enbart leta efter cellförändringar. Eftersom infektionen med HPV kommer innan cellförändringarna ger detta en möjlighet till tidigare upptäckt och tidigare åtgärder.

Programmet inför utifrån Socialstyrelsens nya rekommendationer.