När Brottsofferjouren Vimmerby-Hultsfred fick sin första styrelse blev Britta Sterneland ordförande. I samband med årsmötet i den ideella föreningen, som numera är sammanslagen med Västervik, blev det ordförandeskifte.

– Skönt, jag har de senaste åren tyckt att någon annan måste ta vid och det känns bra att kunna lämna över till någon som är så intresserad av verksamheten som Håkan, säger Britta Sterneland.

Men hon finns kvar som en av jourens stödpersoner.

– Om jag behövs, jag känner så starkt just för vår kärnverksamhet, att stödja brottsutsatta. 23 år kan låta som en lång tid, men vi arbetar mycket tillsammans som ett team. Det har varit intressanta, roliga och lärorika år som jag inte skulle vilja vara utan, även om det många gånger kan vara krävande.

Kommunerna Vimmerby, Hultsfred och Västervik, brottsoffermyndigheten, riksförbundet och Region Kalmar bidrar med medel till föreningen brottsofferjouren. Föreningen har en assistent anställd på halvtid på det gemensamma kansliet i Hultsfred.

Föreningen har under året haft fem aktiva stödpersoner som jobbat med 273 brottsofferkontakter och 193 olika ärenden. Jouren har också vittnesstöd, som hjälper och stöttar vittnen, målsägande, anhöriga och tilltalade i samband med rättegångar i Västervik.

– Även om brottsligheten har förändrats en del är behovet att prata och sårbarheten många upplever efter att de utsatts för brott densamma genom åren. Stödjande samtal med människor som mår dåligt och stöd för vittnen, som många gånger kanske inte ens skulle våga vittna annars, är jätteviktigt, säger Britta Sterneland.

I övrigt blev det idel omval i styrelsen, som består av vice ordförande Karin Andrae Bittner, kassör Irene Åberg och ledamöterna Roger Larsson, Birgitta Hederberg, Inger Monell, Raymond Gustavsson, Matz Lindqvist och Eivor Holmqvist.