Risk att miljardsatsningen på tåg blir dyrare

2024 ska nya tåg för 2,1 miljarder vara i drift i regionen. Men än så länge ser det ut som att de inte kommer kunna trafikera Tjustbanan, om man inte modifierar dem för ett antal miljoner.

Frågan är om de nya tågen kommer att behöva byggas om, så att de klarar trafiken på Tjustbanan och delar av Stångådalsbanan.

Frågan är om de nya tågen kommer att behöva byggas om, så att de klarar trafiken på Tjustbanan och delar av Stångådalsbanan.

Foto: Kristina Westring

Kalmar län2019-11-18 12:00

I mars i år klubbade regionfullmäktige slutligen igenom beställningen av nya tåg som varit uppe för diskussion under en längre tid. Beslutet var fattat redan men i mars klubbades hur köpet skulle gå till. Man är just nu inne i upphandlingsprocessen.

14 nya moderna tåg ska det bli, prislappen är 2,1 miljarder kronor. De ska i vår region trafikera både Stångådalsbanan och Tjustbanan och tågen ska enligt KLT vara i drift 2024. Det rör sig om både elektriska tåg, och tåg som kan gå på både diesel och el, vilka är aktuella för Tjustbanan eftersom banan inte är elektrifierad.

Men det finns ett stort problem, det var Sveriges Radio P4 Kalmar först att rapportera om. 

De nya tågen är anpassade för att ledas av det så kallade ERTMS-systemet och behöver det för att kunna köras från start. ERTMS  är ett system som ska integreras i landet och i Europa. Just nu ligger man efter i utbyggnaden av det. 

Problemet är att det är dyrt att byta system, och det är regeringen som beslutar om man kan skjuta till pengar eller inte för att snabba på processen. 

Trafikverket har skjutit fram slutdatumet för utbyggnaden på många sträckor. Det som kallas "övrigt stomnät och övriga banor", dit hör bland andra Tjustbanan, har man senarelagt till efter 2029. Trafikverket skriver att det är tänkt att utbyggnaden ska vara klar 2035. 

Frågan är om de nya tågen då inte går att köra på Tjustbanan, i väntan på att systemutbyggnaden ska bli klar, senast 2035?

Riktigt så illa verkar det inte vara. Carl-Gustav Åberg är tågchef på KLT. Han säger att det finns ett par lösningar. Antingen får man pengar för att snabbare bygga ut systemet på Tjustbanan, vilket i grunden är en politisk fråga, eller så finns det en tillfällig lösning. Men den är dyr.

Finns de risk för att de nya tågen hinner bli nästan tio år gamla innan de tas i bruk på Tjustbanan?

– Tjustbanan och delar av Stångådalsbanan använder, som de enda banorna i landet, ett system som kallas Radioblock. Det finns bara här och prövades och togs i bruk 1996.

– Men de nya tågen kommer, om det dröjer så länge med byggandet av ERTMS, i så fall behöva byggas om så att det går att köra med hjälp av Radioblock.

Hur mycket kommer det att kosta?

– Det handlar i alla fall om några miljoner kronor per tåg, gissningsvis.

14 nya tåg är beställda, men de förutsätter ett nytt signalsystem.
14 nya tåg är beställda, men de förutsätter ett nytt signalsystem.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!