Kollegor på AF anmäler sexuella trakasserier

En anställd på ett av Arbetsförmedlingens kontor i norra länet misstänks för sexuella trakasserier mot flera kollegor. "En briserande bomb", säger Lars Borgemo, chef för AF i norra Kalmar län.

Anställda på Arbetsförmedlingen i norra länet anmäler sexuella trakasserier.

Anställda på Arbetsförmedlingen i norra länet anmäler sexuella trakasserier.

Foto: Arkivbild

Kalmar län2019-09-25 17:30

Flera anställda, oberoende av varandra, vittnar om en svår arbetssituation på ett av arbetsförmedlingens kontor i norra länet. 

Anställda uppger att de mår psykiskt dåligt, efter att ha, som de säger, trakasserats sexuellt av en kollega.

– Vi har fått Snapchat och sms från den här kollegan, som uppger vad hen vill göra med oss, hen har fotograferat sig själv naken och skickat bilder på sitt könsorgan, säger en anställd som vill vara anonym. Vi har sagt ifrån, att vi inte mår bra av det här, men hen tar inte ett nej utan har svarat typ "kom igen, vet att du är sugen".

Enligt de anställda har det här pågått under flera år, men lugnat sig i perioder när de drabbade sagt ifrån.

– Att det dröjt så länge tills det lyftes beror på att folk skämts och därför hållit det inom sig. Men efter hand framkom det att det var flera som utsatts. Vi lyfte det under våren till dåvarande sektionschefen, som hävdade att det var tvunget att komma in en incidentrapport. 

– Trakasserierna fortsatte. Nu är en rapport skriven och de som gjort anmälan mot sin kollega går till jobbet med oro i magen.

Lars Borgemo har dock inte hört att det ska ha pågått en längre tid.

– Det kändes som en briserande bomb. Det här kom oss till del ganska nyligen och är ingenting jag kunnat se eller ana tidigare och jag har förtröstan att omfattningen av det är helt ny även för lokalchefen. 

Vad har hänt enligt dig?

– Det stämmer att det finns en arbetsmiljösituation vi jobbar med. Vad det handlar om och varför kommer du inte få av mig.

Hur går ni vidare nu?

– Vi har tagit in de kompetenser vi behöver för att göra en internutredning för att se om det finns en misskötsamhet enligt våra värdegrunder – det har vi inte kommit fram till än.  

Uppgifter om att den anställde förflyttats till en annan ort och är portad från lokalkontoret vill Lars Borgemo varken bekräfta eller dementera.

– Som arbetsgivarpart är jag objektiv tills vi vet vad utredningen visar. Jag är dessutom rädd om människorna.

Ni har för avsikt att lösa det internt?

– Vi har interna rutiner och gör insatser för att få en fungerande arbetssituation. Det vi får fram får sedan ställas mot arbetsförmedlingens regelverk.

Vi har också varit i kontakt med lokala skyddsombud och nuvarande sektionschef, som båda valt att inte kommentera utan båda hänvisar till Lars Borgemo.

Lars Borgemo, chef för AF i norra Kalmar län, bekräftar att det finns en arbetsmiljösituation man jobbar med.
Lars Borgemo, chef för AF i norra Kalmar län, bekräftar att det finns en arbetsmiljösituation man jobbar med.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!