Grön kritik mot Regionens flygaffär

Miljöpartisten Akko Karlsson dundrar mot Regionens köp av aktier i Kalmar Öland Airport AB.

Akko Karlsson anser att regionen gör en felsatsning när man köper in sig i flygplatsen i Kalmar för 80 miljoner kronor.

Akko Karlsson anser att regionen gör en felsatsning när man köper in sig i flygplatsen i Kalmar för 80 miljoner kronor.

Foto: Ulrik Alvarsson

Kalmar län2019-11-21 18:00

Det var i måndags som regionen offentliggjorde att den vill köpa 50 procent av aktierna i flygplatsen i Kalmar. I ett pressmeddelande beskriver man flygplatsen som en regional angelägenhet, och hänvisar till att Region Kronoberg är delägare i flygplatsen i Växjö.

Akko Karlsson (MP) är kritisk och tycker att de 80 miljoner kronorna kunde ha använts bättre:

– Flyget utnyttjas yrkesmässigt av en väldigt liten del av länets befolkning. Den ena gruppen är näringslivet och toppolitiker som snabbt behöver kunna ta sig till Stockholm. Den andra gruppen är chartertrafik. Jag tycker definitivt inte att skattepengar ska användas till chartertrafik.

Akko Karlsson menar att flyget, i spåren av de senaste årens klimatdebatt, inte har framtiden för sig, och befarar att ett delägande i flygplatsen kan bli en dyr affär för regionen. Istället tycker hon att regionen ska satsa pengarna på den bredare kollektivtrafiken.

Moderaten Harald Hjalmarsson har en annan infallspunkt:

– Jag förstår om man behöver kunna resa till Stockholm över dagen från Kalmar. Jag ser det här som ett policybeslut, och att motsvarande satsningar görs för den del av länet som inte är betjänt av flygplatsen i Kalmar.

I så fall handlar det enligt honom om bättre förbindelser till Stockholm, och till flygplatsen i Linköping.

Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för infrastrukturfrågor, säger det funnits önskemål från kommunerna runt Kalmar om att regionen borde ta ansvar för flygtrafiken. Från Kalmar kommun har man i debatten tryckt på att flygplatsen inte behövt några ägartillskott under de tolv år som kommunen varit ägare.

Om det fungerat bra med Kalmar kommun som ägare – varför ska då regionen gå in?

– Affären frigör kapital så att flygplatsen kan öka utvecklingsarbetet, säger Karin Helmersson.

Är det tidsenligt att satsa på flyg?

– Flygresandet i Sverige har gått ner de senaste åren. Från Kalmar har det inte gått ner lika mycket. Det kan bero på att alternativen saknas här, svarar Karin Helmersson.

Akko Karlsson menar att det är en relativt smal grupp resenärer som har nytta av flyget, och att regionen borde satsa mer på den breda kollektivtrafiken?

– När jag besöker företag så kommer flygplatsen upp som en viktig fråga. Man vill kunna ha möjligheten att göra en arbetsdag i Stockholm. Naturligtvis är det viktigt att satsa på tåg också.

Affären ska godkännas av regionfullmäktige vid sitt möte i februari.

Karta: Kalmar Öland Airport
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!