GRAFIKSPECIAL: Så ligger vi till jämfört med andra län

Nyhetstjänsten Newsworthy har tagit fram ett antal grafer som visar hur coronautbrottet ser ut i Kalmar län och jämfört med andra regioner. Statistiken kommer från Folkhälsomyndigheten och Svenska intensivvårdsregistret och är hämtad den 14 maj.

Antalet bekräftade fall per 100000 invånare.

Antalet bekräftade fall per 100000 invånare.

Foto: Newsworthy

Kalmar län2020-05-15 11:27
undefined
Antalet inskrivna covid-19-patienter, på sjukhus, per 100000 invånare.
undefined
Antalet dödsfall per 100 000 invånare.

 

undefined
Antalet bekräftade fall per 100000 invånare.

 

undefined
Så utvecklas IVA-fallen i Region Kalmar län, om ökningen de senaste 7 dagarna är högre än veckan innan.

 

undefined
Så utvecklas smittofallen i Region Kalmar län, om ökningen de senaste 7 dagarna är högre än veckan innan.

 

undefined
Nya bekräftade fall av coronasmitta, respektive nyinskrivningar på IVA.

 

undefined
Så utvecklas fallen, region för region.

 

undefined
Så utvecklas IVA-fallen, region för region.
Metod och kommentarer

Data över antalet inlagda patienter just nu hämtar Newsworthy direkt från regioners webbsidor. Uppdateringstakten kan skilja något.

Data över dödsfall och bekräftade fall kommer från Folkhälsomyndigheten, och uppdateras dagligen runt klockan 14:00.

Siffror över antalet nya intensivvårdspatienter kommer från Svenska Intensivvårdsregistret. Observera att de inte visar hur många patienter med covid-19 som ligger på intensivvården just nu, utan hur många som totalt skrivits in för intensivvård. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!