"Borde först vänt på varje sten"

Landstingsmajoriteten har misslyckats med att hålla budgeten och lägger nu över ansvaret på medborgarna.

Malin Sjölander tycker att man borde vänta med att höja skatten. Men hon är inte främmande för att en höjning kan bli nödvändig i framtiden.

Malin Sjölander tycker att man borde vänta med att höja skatten. Men hon är inte främmande för att en höjning kan bli nödvändig i framtiden.

Foto: Ulrik Alvarsson/Arkiv

Kalmar län2019-09-23 17:55

Det menar Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Kalmar län apropå länsunionens avisering om höjd skatt. 

Oppositionsrådet Malin Sjölander (M) anser att man måste vända på varje sten innan man fattar beslut om att höja skatten. Och det har länsunionen inte gjort, menar hon. 

– Vi har räckt ut handen och bjudit in Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna till breda parlamentariska samtal om ekonomin men har fått nej. 

– Vi menar att det krävs en grundlig ekonomisk genomlysning av varje förvaltning för att kunna förstå exakt var skon klämmer. Men våra initiativ har nonchalerats av S, C och L, säger hon.

Hon tar upp hyrbemanningen som exempel på ett område där hon tycker att majoriteten tappat greppet.

– I fjol landade kostnaderna för inhyrd personal på 200 miljoner kronor. Andra regioner har kunnat minska den här utgiftsposten och vi, M och KD-alliansen, tycker att det är dags att vi drar lärdom av dem som lyckats.

Kan inte en skattehöjning vara en ansvarsfull åtgärd med tanke på de framtida utmaningarna som är att vänta, med en vikande konjunktur, pensionsavgångar och en äldre mer vårdbehövande befolkning?

– Det är inte uteslutet att en skattehöjning kan bli nödvändig längre fram men i nuläget gäller det att ha is i magen. Vi är bara i inledningsskedet av en lågkonjunktur. Vad ska majoriteten ta till när det blir kris på riktigt? Jag menar att de går i gång för tidigt, säger Malin Sjölander. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!