"Borde först vänt på varje sten"

Landstingsmajoriteten har misslyckats med att hålla budgeten och lägger nu över ansvaret på medborgarna.

Kalmar län 23 september 2019 17:55

Det menar Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Kalmar län apropå länsunionens avisering om höjd skatt. 

Oppositionsrådet Malin Sjölander (M) anser att man måste vända på varje sten innan man fattar beslut om att höja skatten. Och det har länsunionen inte gjort, menar hon. 

– Vi har räckt ut handen och bjudit in Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna till breda parlamentariska samtal om ekonomin men har fått nej. 

– Vi menar att det krävs en grundlig ekonomisk genomlysning av varje förvaltning för att kunna förstå exakt var skon klämmer. Men våra initiativ har nonchalerats av S, C och L, säger hon.

Hon tar upp hyrbemanningen som exempel på ett område där hon tycker att majoriteten tappat greppet.

– I fjol landade kostnaderna för inhyrd personal på 200 miljoner kronor. Andra regioner har kunnat minska den här utgiftsposten och vi, M och KD-alliansen, tycker att det är dags att vi drar lärdom av dem som lyckats.

Kan inte en skattehöjning vara en ansvarsfull åtgärd med tanke på de framtida utmaningarna som är att vänta, med en vikande konjunktur, pensionsavgångar och en äldre mer vårdbehövande befolkning?

– Det är inte uteslutet att en skattehöjning kan bli nödvändig längre fram men i nuläget gäller det att ha is i magen. Vi är bara i inledningsskedet av en lågkonjunktur. Vad ska majoriteten ta till när det blir kris på riktigt? Jag menar att de går i gång för tidigt, säger Malin Sjölander. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Anders vill ta med sig cykeln på bussen – tycker KLT:s cykelställ är för dåliga

Anders vill ta med sig cykeln på bussen – tycker KLT:s cykelställ är för dåliga

MP vill att Västerviks läkare ska kunna ordinera kulturupplevelser

MP vill att Västerviks läkare ska kunna ordinera kulturupplevelser

Debatt: Äldres hälsa får aldrig bli en plånboksfråga

Äldres hälsa får aldrig bli en plånboksfråga

De vill se fler allmänläkare i regionen: "Måste vara ett attraktivt arbete"

De vill se fler allmänläkare i regionen: "Måste vara ett attraktivt arbete"

Debatt: Mycket snack men ingen verkstad i industriforum

Mycket snack men ingen verkstad i industriforum
Visa fler