Beskedet: Skatten höjs nästa år

Från nästa år kommer skatten att höjas med 49 öre. Beskedet kommer från länsunionen – Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna.

Länsunionens Anders Henriksson (S), Christer Jonsson (C) och Pierre Edström (L) menar att alternativet till att höja skatten vore att skära i verksamheterna.

Länsunionens Anders Henriksson (S), Christer Jonsson (C) och Pierre Edström (L) menar att alternativet till att höja skatten vore att skära i verksamheterna.

Foto: Lotta Gometz

Kalmar län2019-09-23 11:31

En skattehöjning är nödvändig för att kunna möta framtidens utmaningar med vikande konjunktur och tillväxttakt och den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. 

Det anser länsunionens regionråd Anders Henriksson (S), Christer Jonsson (C) och Pierre Edström (L). 

– Vi befinner oss i en budgetprocess och nu börjar pusselbitarna klarna, säger regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson.

Han förklarar att budgeten för nästa år ska presenteras i detalj i mitten av oktober, och den 19-20 november fattas beslut om den i Regionfullmäktige. 

– Att föreslå en skattehöjning är inte enkelt. Men intäkterna minskar och antalet barn och äldre ökar. Vårdbehoven växer med andra ord medan andelen förvärvsarbetande inte ökar i samma takt, säger Pierre Edström

Den föreslagna skattehöjningen är 49 öre – något som ger Region Kalmar län en intäktsökning på 250 miljoner kronor. 

För en normalinkomsttagare med 25 000 kronor i månadslön betyder höjningen 140 kronor mer i skatt efter årsskiftet.

Exakt hur tillskottet ska användas och fördelas är för tidigt att svara på enligt trion.

 – Det är det vi ska grotta ner oss i nu, säger Anders Henriksson.

– Men utöver kompetensförsörjning och medicinsk utveckling utgör fastighetsinvesteringar en stor utgiftspost framöver, poängterar han.

Bland annat byggs specialistpsykiatrin i Västervik, Kalmar och Oskarshamn ut.

– Vi har också lovat 100 miljoner kronor till den nära vården under mandatperioden, säger Christer Jonsson.

Länsunionens Anders Henriksson (S), Christer Jonsson (C) och Pierre Edström (L) menar att alternativet till att höja skatten vore att skära i verksamheterna.
Länsunionens Anders Henriksson (S), Christer Jonsson (C) och Pierre Edström (L) menar att alternativet till att höja skatten vore att skära i verksamheterna.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!