"Jag är inte säker på att större blir bättre"

Blir vården bättre om landstingen i Kalmar, Östergötland och Jönköping slås ihop? I Västra Götaland tror man det. Västervikspolitikern Malin Sjölander är inte lika säker.

4 juli 2016 19:02

Om några år kan en rad län runt om i landet slås ihop till storregioner. I Västra Götaland har man redan gjort den resan. Därför arrangerade regionen fler seminarier på temat regionsammanslagning på måndagseftermiddagen. Malin Sjölander (M), politiker i ett av landets mindre landsting, Kalmar län, fanns med som motpol. Med i panelen fanns även utredaren Göran Stjernstedt som utrett hur man kan göra svensk sjukvård effektivare.

Stjernstedt tror att storregioner kan vara ett steg i rätt riktning, men att det automatiskt inte behöver bli bättre. Det finns områden där svensk sjukvården måste centraliseras för att bli bättre. Då är stora regioner inte nog, enligt honom. Staten måste bli mer aktiv. I den andra änden av skalan talar han om att den nära sjukvården måste decentraliseras mer. Regionerna måste samarbeta med kommunerna.

Jonas Andersson (L) från Västra Götaland trodde att regionsammanslagningen varit positiv för vårdens kvalitet.

– Vi har kunnat genomföra strukturförändringar som varit svårare om det varit flera landsting som måste komma överens.

Göran Stjernstedt tog Mellansverige som ett exempel.

– Där kan ett beslut leda kräva godkännande från sju landsting. Det blir svårt.

Malin Sjölander (M) var inte övertygad. Hon hävdade att Kalmar, Östergötland och Jönköping kommit mycket långt i sin samverkan.

– Vi har en samverkansnämnd som startade för att diskutera ersättningsfrågor. De frågorna har vi lämnat.

Enligt henne är man istället helt inriktad på vård över länsgränserna.

– Vi utför byteshandel mellan landstingen.

Hon pekar också på att alla tre landstingen placerar sig högt i ranking av vårdkvalitet.

– Jag vill gärna se utredningar av hur vårdkvaliteten påverkas av att det blir större regioner. Än har jag inte sett något.

Sjölander befarade också att den goda grannsämjan kan försvinna om de tre länen ska fogas samman till en region.

– Vi har till exempel olika modeller för vårdval. Då måste vi enas kring.

Jonas Andersson från Västra Götaland känner igen de diskussionerna.

– Vid sammanslagningen hade vi en sådan lista med 36 surdegar som vi betade av en efter en.

Göran Stjernstedt varnade för att gå för långsamt fram i en regionsammanslagning.

– Man vill vara varsam, men risken är att det ges tid för olika grupper att positionera sig. Jag tycker att det är bättre att går fort, blir lite fel och att man rättar till i efterhand.

Malin Sjölander kontrade:

– Jag jobbar i det civila på Skatteverket. Där säger vi att man ska göra rätt från början.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson