Som VT berättade i förra veckan är det ett projekt som brådskar. I april ska Gotlandstrafiken starta. Då ska botten och spontning har förstärkts.

Redan våren 2004 gjordes en undersökning som pekade på stora brister i hamnen. Bland annat upptäckte dykare stora rosthål i spontningen. Fyllnadsmassor hade läckt ut genom hålet.

På kajen syntes sättningar som man tror beror på bristerna i spontningen.

Varför har det uppstått sådan tidsnöd – när bristerna varit kända så länge?

– Bristerna var inte så akuta om man använde vanliga propellerfartyg. Vi hoppades kunna skjuta på underhållet, berättar kommunstyrelsens vice ordförande Mats Hugosson (C)

Under året kom nyheten att Gotlandsbåten AB, som avser att trafikera hamnen i sommar, skaffat sig ett vattenjetfartyg. Till det kom beskedet om en trafikstart redan i april – kommunen hade räknat med juni.

Slutligen fick kommunen indikationer på att det skulle gå att komma billigare undan än vad konsultrapporten gav för handen. Därför anlitades en andra konsult för att ge en "second opinion". Slutsatsen blev dock ungefär densamma.

Kommunstyrelsen var enig i beslutet.

Oppositionspolitikern Jon Sjölander är positiv till investeringen, men konstaterar också att det finns frågetecken.

– Det finns ju en osäkerhet kring vem som ska driva hamnen.

I beslutet sägs också att målsättningen ska vara att kostnaderna för reparationerna ska kunna finansieras via en höjning av nyttjanderättsavgiften för hamnoperatören.