Hur mycket måste vi avstå från?

16 augusti 2019 00:00

Eller rättare sagt, hur mycket kommer vi att tvingas att avstå från? Väldigt många människor på vår planet har redan kommit till den punkten att det inte går att leva ett normalt liv där de bor. Vattnet har tagit slut. Två miljarder av jordens befolkning saknar tillgång till rent vatten varje dag. Och det räcker inte med det, 17 av värdens länder riskerar att snart stå helt utan drickbart vatten enligt en rapport från World Resources Institute. I dessa länder bor och lever 25 procent av Jordens befolkning.

Några av de drabbade länderna är Brasilien. Sydafrika. Indien, Iran och Botswana. Enligt rapporten är det 33 städer med fler än tre miljoner innevånare som är utsatta för akut vattenbrist. Några av dessa städer är, Sao Paulo i Brasilien, Chennai i Indien och Kapstaden i Sydafrika. I den indiska staden Chennai har grundvattnet helt tagit slut.

För oss är det en självklarhet att det skall komma rent och gott vatten när vi vrider på kranen. Hur mycket vatten förbrukar en vanlig svensk varje dag? Jo mellan 140 – 165 liter, det är till personlig hygien, matlagning, disk, tvätt och liknande, man kan säga att dessa litrar är det vatten som man ser. Men det går åt långt mycket mer för att vi skall kunna leva ett normalt liv, det finns även ett så kallat virtuellt vatten. Den där koppen kaffe du dricker på morgonen, kanske ett par deciliter, men hur mycket vatten har det gått åt innan du bryggde ditt kaffe? Ca 130 liter har det gått åt att vattna bönorna som du bryggde ditt kaffe av.

Sedan tar du på dig ett par nya jeans, men de kan väl inte ha krävt så mycket vatten innan du köpte dem, tänker du, 11 000 liter vatten har det gått åt för att producera dem. Sedan skall du ha kalops till middag, på det där kilot nötkött du köpte till extrapris i går. Ca 15 400 liter vatten gick det åt att få fram ditt enda kilo nötkött.

Jordens medeltemperatur stiger allt fortare och det uppsatta målet i ”Parisavtalet” på 1,5° är snart uppnått. IPCC:s nya rapport visar på skillnaderna mellan en höjning av jordens medeltemperatur med 1,5 eller 2°. Redan vid 1,5° kommer konsekvenserna att bli enorma. Men vid 2° blir konsekvenserna för jordens ekosystem förödande och kommer att påverka livsbetingelserna för alla arter på jorden. Så en höjning med 2° av jordens medeltemperatur kommer att minska vattentillgången även i de länder som inte drabbats hittills. Så hur långt måste vi gå för att minska på utsläppen som höjer jordens medeltemperatur?

En tendens från myndigheternas sida verkar vara att det är den vanliga människan som måste gå i spetsen och minska på både konsumtion och på sina utsläpp. Men det skulle bara innebära en minskning med ca 30 procent av utsläppen av växthusgaser. Tyvärr räcker det inte, och de riktigt svåra besluten vågar man inte fatta ännu eftersom de skulle innebära stora ingrepp i världsekonomin. Vi får hoppas att de besluten inte kommer för sent, om de ens kommer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan-Gunnar Johansson