Här bodde vi på stenåldern

På åkrarna vid Kvännaren ska gasledningen till biogasmacken samt diverse kraftledningar grävas ner. Men först ska området undersökas i jakt på arkeologiska fynd.

26 maj 2009 15:54
Hela den här veckan arbetar antikvarierna Hella Schulze och Kenneth Alexandersson från Kalmar läns museum på åkern.

 

- Vi vet redan att det har legat en stenåldersboplats här och vi har redan hittat flera fynd trots att vi bara har undersökt området i en dag och en timme, säger Hella Schulze och visar upp en keramikskärva som hon hittat ganska nära järnvägen på 20 centimeters djup.

 

Keramiken är grov i strukturen, leran har blandats med en hel del grus. Hella Schulze tror att det fanns en avfallsgrop där keramikskärvan hittats, men än så länge finns mycket kvar att upptäcka.

 

 

Marken som undersöks har använts som åkermark länge, vilket gör att fynd från olika tidsåldrar är omblandade och en del har hittats direkt på markytan.

 

Hittills har antikvarierna undersökt tre ytor och med hjälp av små träpinnar är ett 20-tal blivande ytor utmarkerade.

 

- Vi ska också undersöka om åkerlappen på andra sidan järnvägen är en del av stenåldersboplatsen. Det området har aldrig undersökts, säger Hella Schulze och berättar att det finns en skeppsformad stensättning på en kulle uppe i skogen precis bredvid åkerlappen.

 

- Det finns dessutom flera gravrösen, troligen från järnåldern, norr om åkern uppe i skogen.

 

 

För ett ovant öga kan det vara svårt att se exakt var det är troligt att göra fynd, men på de platser som Hella Schulze och hennes kollega har märkt ut är jorden lite mörkare i färgen. Den mörkare färgen beror på att jorden innehåller organiskt material och det tyder på att det kan finnas något intressant i marken just där.

 

 

Det är Västerviks kraftnät AB som har ansvar för arbetet med att gräva ner gas- och kraftledningarna.

 

- Vi identifierar olika "hinder" i arbetet. Ett hinder är berg som vi måste spränga, ett annat är banvallen och ett tredje är de arkelogiska undersökningarna. Om vi hittar några intressanta fynd får vi ta beslut om det då. Vi vill inte stressa på arbetet utan det får ta den tid det tar, säger Per Stalebrant, projektledare, Västerviks kraftnät AB.

 

Det händer
Området/åkern norr om järnvägen (söder om Segersborgsgatan) som undersöks är en registrerad boplats. Platsen har lösfyndsinventerats, det vill säga någon har gjort ett fynd och låtit registrera det.

 

Området (åkermark) söder om järnvägen har inte tidigare undersökt arkeologiskt.

 

Antikvarierna ska inte genomföra någon omfattande utgrävning och planerar att vara klara med arbetet denna vecka. De ska gräva ungefär 25 gropar (anläggningar) totalt.

 

Så går det till: En grävmaskin schaktar bort de översta jordlagret. Sedan bestämmer sig antikvarierna för vilka platser de ska gräva på genom att studera hur jorden ser ut.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!