"Några enheter har haft för stor kostym"

Några skolor i kommunen gick in i 2019 med för stor organisation. Det säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Fridlund.

Marcus Fridlund (S) hoppas att en höjd skolpeng ska göra läget lite lättare skolorna under 2020.

Marcus Fridlund (S) hoppas att en höjd skolpeng ska göra läget lite lättare skolorna under 2020.

Foto: Ulrik Alvarsson

Gamleby2019-11-29 06:00

Hur ser de ledande skolpolitikerna och förvaltningsledningen på att Östra Ringskolan måste minska sin personalstyrka?

– Några enheter i kommunen har haft för många anställda i förhållande till den budget man haft under 2019. Man har haft en för stor kostym, säger nämndens ordförande Marcus Fridlund (S).

Minskningen inför årsskiftet ligger enligt personalen på 3,75 tjänst. Dessutom gjordes nerdragningar i somras med några tjänster.

Har det i så fall gjorts en stor missbedömning med tanke på att den totala personalstyrkan ligger på runt 30 tjänster?

– Man ska ha respekt för att det är väldigt komplext att lägga budget för en skola, säger förvaltningschefen Magnus Bengtsson.

Bland utmaningarna nämner han att budgetåret sträcker sig från januari till december. Verksamheten däremot är uppbyggd kring skolans läsår. Det innebär att förutsättningarna kan förändras inför höstterminen. Det kan handla om förändringar i elevantal, eller att det tillkommer elever med särskilda behov.

Den personal och de elever som vi intervjuat i Gamleby är oroade för att nerdragningarna kommer att påverka måluppfyllelsen.

Finns det en risk att den positiva trenden skolan i kommuen haft kan brytas om några skolor måste minska sin personalstyrka?

– Vi kommer att följa det noga, säger Magnus Bengtsson, förvaltningschef.

Hur ser läget ut för 2020?

– Vi ökar elevpengen. För skolor med oförändrat elevantal och oförändrade förutsättningar bör det bli lite lättare, säger Marcus Fridlund.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!