Bevattning stabiliserar lantbruksföretaget

Vattnet från Dynestadsviken bidrar redan i dag till större skördar. Förhoppningen är en ökad produktion med 10 till 15 procent.

Gamleby 20 januari 2020 06:00

– För vår del handlar det om att säkerställa foder på större areal, även i extrema väderlekar. Jag tror att bevattning är det som kommer att stabilisera vårt företag mera, säger Gabriel Jonsson, som driver lantbruksföretaget Ogestad egendom tillsammans med sina bröder.

Han tror också att satsningen kan leda till ökad produktion eftersom grödan får vatten när den behöver det.

 

De senaste två årens torka har slagit hårt ekonomiskt.

– 2018 var torrt, men 2019 var också det. Det tuffa är att 2019 är det år som har slagit ekonomiskt för vår del, eftersom vi har behövt köpa foder, säger Gabriel Jonsson.

Han berättar att Ogestads extra kostnad för 2018 års torka hamnade på mellan åtta och tio miljoner kronor. 

– Vi fick ihop grovfoder, men för 2019 har vi inte kunnat återhämta lager, så det blir en kostnad också, säger Gabriel Jonsson och tillägger att det än så länge är oklart hur mycket torkan kostade i fjol.

 

Han tror att lantbruket måste titta mer på bevattning för att öka produktionen. 

– Det mest miljömässiga är att ta ut så mycket som möjligt på de kvadratmeter vi använder. Då behöver vi mer vatten. Det här är bara början för oss, säger Gabriel Jonsson.

Ogestad egendom använder redan i dag Dynestadsvatten för bevattning av 50 hektar. 

– 2018 hade vi god skörd trots torkan. I år har det varit höstsäd på större delen av arealen så det är svårt att säga, men jag skulle säga att näringsämnena i vattnet har bidragit till en skördeökning, säger Gabriel Jonsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa