Den 31 maj är det omkring 1 200 hushåll och företag i kommunen som förlorar sin fasta telefoni, när 32 telestationer stängs.

Bland alla dem som berörs finns lantbruksföretagarna Per och Kicki Olsson på Vinö i Lofta.

De har just börjat med mobil hemtelefoni med bredband, men det fungerar "sådär", tycker de.

Deras telestation ligger så nära som på gårdsplanen, men det har de snart ingen glädje av ändå. Fibern finns så nära, men ändå oåtkomlig för dem.

– Jag tycker inte att man ska behöva bilda en fiberförening för att få fiber. Det är ett samhällsansvar, som all infrastruktur egentligen, säger Per Olsson.

Riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) och kommunpolitikern Conny Tyrberg (C) ser en risk att landet klyvs i olika delar, där några har bra bredband och telefoni och andra inte.

Anders Åkesson jämför med den avbrottslagstiftning som tillkom efter stormarna Gudrun och Per, där hot om böter vid strömavbrott ledde till förbättringar i elnätet.

– Ett motsvarande förhållningssätt måste man ha för telefonin. I och med att det är en koncession, måste man ställa krav på att de sköter sig. Innan de klipper, måste de ha något som är lika bra och säkert. Det måste funka dygnet runt, så att folk kan bo och investera på landsbygden, säger han.