Skolans elever gör konsten själv

Offentlig utsmyckning görs ofta av konstnärer, men på Östra Ringskolan i Gamleby får eleverna själva vara med och göra konst till skolan.

25 oktober 2017 20:10

Arbetet leds av konstnären Saadia Hussain, som är i Gamleby hela veckan för att ge eleverna tips och inspiration till de nya konstverken.

Alla tre klasserna i årskurs åtta på Östra Ringskolan är med i detta Skapande skola-projekt. Totalt är det 70 elever som jobbar med projektet i halvklasser. De gör olika moment av konstverken. Tillsammans tar de ansvar för att det sedan blir ett bra slutresultat.

När VT hälsar på, har eleverna just fått i uppgift att rita symboler. Agnes Haglund och Resala Ali är två som jobbar med detta. De funderar på att teckna noter. Båda tycker att det är kul att få jobba med sådan här skapande verksamhet på sin skoltid.

Vad är roligast med det ni gör?

– Att man får göra vad man vill, och att ingen bestämmer exakt vad man ska göra, säger Resala Ali.

Saadia Hussain arbetar ofta med kollektiva skapande processer, till exempel i form av muralmålningar till väggar.

Fastän eleverna gör något tillsammans, tycker hon att det är viktigt att varje elev kan få med något i konstverket som betyder mycket för dem, som en symbol.

– Att få lämna spår och märken efter sig är ett grundläggande behov hos människor.

Hon ser det som demokrati:

– Att få vara en individ, men också att vi samexisterar och lever tillsammans.

Bildläraren Stephen Conroy vill även han uppmuntra eleverna att uttrycka sig med hjälp av pennor och penslar.

– Bildspråket är det äldsta sättet att tala. Det första språket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid