Det var någon gång i början på mars i år som mannen använde amfetamin, vilket styrks av det urinprov som togs den 5 mars.

Mannen, som har erkänt gärningen, uppger att han har brukat narkotika dagligen de senaste tio åren, men att han försöker sluta, då han vill ha tillbaka sitt körkort.

Tingsrätten dömer honom till 30 dagsböter om vardera 50 kronor för ringa narkotikabrott.