De vill ha en ny ångbåtsbrygga

Det behövs en större brygga i Helgenäs även i framtiden, tycker Helgenäsborna. Men ångbåtsbryggan ska ersättas av en mindre flytbrygga.

21 januari 2019 20:00

Förra veckan revs ångbåtsbryggan i Helgenäs, eftersom den var i så dåligt skick att den inte gick att använda längre. I begynnelsen var den imponerande 96 meter lång, men den kortades av för ett antal år sedan.

En gång i tiden spelade bryggan i Helgenäs en viktig roll i bygdens välstånd och utveckling.

Hit anlände skutor med järnmalm från Utö i Stockholms skärgård, malm som skulle till det närliggande järnbruket i Edsbruk, grundat redan år 1670. Under en tid fanns det järnväg mellan Helgenäs och Edsbruk.

Det berättar Bertil Hellman. Han och hustrun Monika är engagerade i ortens historia, men också i dess framtid.

Vi träffar dem i hamnområdet i Helgenäs, där nu endast några träflisor på marken är kvar efter den gamla bryggan. Hellmans vill ha en ny ångbåtsbrygga på platsen, där såväl små som större båtar kan lägga till.

– Vi tänker framåt, så att vi kan utveckla bygden med sjötrafiken, säger Monika.

– Freden kommer in här ibland, och den kan inte lägga till vid en flytbrygga, säger Bertil.

Men kommunen tänker inte ersätta den gamla ångbåtsbryggan med något liknande igen.

– Det blir en flytbrygga i stället, säger Tage Gustafsson, mark- och exploateringsstrateg på kommunen.

Han tillägger att det är en mycket stor skillnad i pris för en ångbåtsbrygga, jämfört med en flytbrygga.

Flytbryggan ska komma på plats i vår. Den blir 20 meter lång och knappt fem meter bred.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid