Arrendeavtalet mellan Qstar och den dåvarande fastighetsägaren undertecknades i juli 2001. Arrendeavgiften för Qstar skrevs till 4 000 kronor per år och har gällt sedan dess. Men under året tog en ny fastighetsägare över och nu väljer alltså Qstar att lägga ner tankstationen.

– Avtalet är väldigt gammalt och arrendeavgiften som de betalar är löjlig. Sedan är de inkopplade på fastighetens ström, men det vill de inte betala för. Så när vi tog över sa vi: "Det här kan inte vi gå med på, ni måste fixa ett eget elabonnemang", säger Alex Hart som är fastighetsägarens ombud.

Alex Hart berättar att han kontaktade energibolaget EON för att få en bild av fastighetens elförbrukning och hur mycket Qstar faktiskt använde.

Artikelbild

– Vi får elräkningar på omkring 10 000 i månaden. Med hjälp av EON la vi fram ett nytt förslag till Qstar, men de sa nej och vägrade betala. Så jag kontaktade kronofogdemyndigheten och Qstar hotade då med att lägga ner macken.

Avtalet mellan Qstar och markägaren löper ut 2021. Det nya arrendeförslaget från fastighetsägaren innebär en höjning på 16 000 kronor per år. Elkostnaden föreslås bli 2 850 kronor i månaden.

När vi når Ann-Sofi Magnusson, marknadsansvarig på Qstar, säger hon att anledningen till stängningen är den föreslagna hyreshöjningen.

– Det tidigare arrendeavtalet ligger fast till 2021, men fastighetsägarens föreslagna höjning innebär, tillsammans med höjningen av elkostnaden, en kostnadsökning på nästan 400 procent jämfört med idag. Det är orimligt för oss, säger hon.

Ann-Sofi Magnusson säger att de försökt hitta en gemensam lösning tillsammans med fastighetsägaren, men utan framgång.

– Den nya kostnaden för el, som fastighetsägaren krävt in från och med september i år, är nästan fyra gånger högre än den tidigare. Vi anser att det är orimligt.

En invånare säger att de boende på orten, tillsammans med er, vill hitta en ny plats för tankstationen. Hur ställer ni er till det?

– För oss är det svårt att i det här läget svara på om vi skulle kunna bygga en ny bensinstation på ny mark i Blackstad. Det kan absolut vara intressant, men det handlar om en stor investering för oss vilket innebär att vi behöver kunna förvänta oss en viss omsättning.